City Net Zero

MKB Circular Workspace

Project

Hoe laat je mkb’ers en studenten aan mbo en hbo optimaal met elkaar samenwerken? Die vraag staat centraal in de eenjarige pilot MKB Circular Workspace, waar het Centre of Expertise (CoE) City Net Zero partner in is. Praktijk en onderwijs met elkaar verbinden is een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie.

Van het zoeken naar nieuwe toeleveranciers tot het ontwikkelen van een succesvol businessmodel. Ondernemers die circulair willen werken staan voor complexe vraagstukken. Samenwerken met studenten kan dan uitkomst bieden. Nog een voordeel is dat studenten hiermee waardevolle praktijkervaring opdoen.

Dat is de gedachte achter het project MKB Circular Workspace, een initiatief van adviesbureaus KplusV, Preneurz, met partners CoE City Net Zero, InHolland en het ROC van Amsterdam en Flevoland. Doel is het mkb in Noord-Holland te koppelen aan studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool InHolland. Het CoE treedt hierbij op als matchmaker: de netwerkorganisatie verbindt vraagstukken uit het werkveld met het onderwijs bij de HvA.

Gezamenlijk projectvoorstel

De partners schreven samen een voorstel voor een drie- tot vijfjarig project, te beginnen met een eenjarige pilot. ‘In de pilot willen we een aantal dingen helder krijgen,’ zegt Yanti Slaats, projectmanager vanuit het CoE. ‘Welke typen vraagstukken hebben mkb’ers op het gebied van circulariteit? Hoe gaan we om met vraagstukken die verschillende studierichtingen nodig hebben om tot een antwoord te komen? In hoeverre kunnen studenten van verschillende studierichtingen en opleidingsniveaus (mbo, hbo en wo) met elkaar samenwerken, en op welke manier? En als we de eerste successen boeken, hoe gaan we dit initiatief dan na het pilotjaar opschalen en bestendigen?’

Meer weten

Meer weten over of deelnemen aan de pilot MKB Circular Workspace? Mkb’er en benieuwd naar de mogelijkheden voor samenwerking met studenten van mbo en hbo? Neem contact op met Yanti Slaats, Business Developer bij het CoE City Net Zero.

CoE City Net Zero

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het CoE City Net Zero, opgericht door de Hogeschool van Amsterdam. CoE City Net Zero stimuleert op al deze gebieden de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio. Zo komt de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling. De pilot MKB Circular Workspace sluit aan bij de ambitie Zero Waste van het CoE.

Gepubliceerd door  City Net Zero 20 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2023
Einddatum 31 jan 2024

Contact

Yanti Slaats