City Net Zero

CIRCOLLAB

Project

Structurele samenwerking teweegbrengen tussen verschillende domeinen en typen organisaties en daarmee de transitie naar de circulaire economie in een stroomversnelling brengen. Daar draait het om binnen CIRCOLLAB, een initiatief van het Centre of Expertise (CoE) City Net Zero. Het meerjarige programma is begin 2022 van start gegaan.

In het programma Circular transition through collaboration in the metropolitan region Amsterdam (CIRCOLLAB) zetten de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Windesheim en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen met ruim 30 kennis- en praktijkpartners een infrastructuur op voor het programmeren en uitvoeren van interdisciplinair, praktijkgericht onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

CIRCOLLAB ontwikkelt kennisnetwerken rond vier thema’s: 1. Circulair denken en doen 2. Circulair ondernemen 3. Circulair menselijk kapitaal 4. Circulair samenwerken. De thema’s worden gekoppeld aan twee waardeketens: de gebouwde omgeving en consumptiegoederen. Het programma sluit daarmee aan bij de Kennis- en Innovatie Agenda’s Circulaire Economie en Maatschappelijk Verdienvermogen van de Nederlandse overheid.

Anders denken en doen

Van een aanpak om gebouwen circulair te maken tot hergebruik van meubels en textiel: aan slimme technologie om te verduurzamen geen gebrek. Maar circulaire oplossingen blijven tot nu toe vaak beperkt tot toepassingen op lab- en pilot-schaal. Dit terwijl Nederland in 2050 circulair wil zijn.

Daarom is het zaak dat we met zijn allen nu al anders gaan denken en doen - van de fabrikant die grondstoffen inkoopt voor zijn producten tot de consument die nadenkt over de aanschaf van een meubel of kledingstuk, en de overheid die toepassing van een technologie toestaat. Daarnaast zijn er systemen nodig voor grootschalige inzameling van gebruikte materialen, en de verwerking tot nieuwe toepassingen.

Waardevolle verbindingen

Het afgelopen jaar zijn er binnen CIRCOLLAB veel waardevolle verbindingen tot stand gekomen tussen onderzoeksgroepen en praktijkpartners. Ook zijn er diverse initiatieven opgepakt. Zo wordt er gewerkt aan vraagstukken rond aanbestedingen van de gemeente Amsterdam en komt er een circulaire kennishub op het Marineterrein. Ook wordt er gewerkt aan manieren om robottechnologie in te zetten voor circulair ontwerp, en aan het bevorderen van een circulaire mindset bij het mkb. Er zijn altijd minstens twee lectoraten betrokken bij een initiatief, gekoppeld aan een waardeketen en een kennisthema.

Expedities, leernetwerken en en verbinding met onderwijs

CIRCOLLAB organiseert regelmatig kennis-events, excursies en andere activiteiten waar CIRCOLLAB-partners kennis, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. De netwerkorganisatie ontwikkelt daarnaast een aanpak voor gezamenlijk gebruik van experimenteerruimtes. Hoe kunnen consortiumpartners hierin bijvoorbeeld efficiënt samenwerken? Welke rol is er weggelegd voor studenten?

Daarnaast ondersteunt CIRCOLLAB de aangesloten lectoraten ook bij het coördineren in de aanvraag van nieuwe projectvoorstellen die voortkomen uit de samenwerking binnen het consortium. Meer weten? Lees hier verder.

Deelnemen

Voor onderzoeksprojecten in gang gezet vanuit CIRCOLLAB komt het CoE City Net Zero graag in contact met bedrijven, brancheverenigingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere onderwijs- en kennisinstellingen die samen met lectoraten van de SPRONG-groep in onderzoek willen optrekken.

Het gaat om de volgende lectoraten, acht van de HvA, twee verbonden aan Hogeschool Windesheim en een aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten:

Meer weten? Neem contact met ons op.

CoE City Net Zero

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropool Regio Amsterdam in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het CoE City Net Zero, opgericht door de Hogeschool van Amsterdam. CoE City Net Zero stimuleert op al deze gebieden de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio. Zo komt de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling. CIRCOLLAB draagt bij aan de ambitie Zero Waste van het CoE.

  Dr. J.E. Ferguson

Associate Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Wetenschappelijk Directeur Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Ga naar detailpagina
Gepubliceerd door  City Net Zero 17 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 01 jan 2030

Contact

Yanti Slaats (Business Developer CoE City Net Zero)