City Net Zero

Learning Communities Systeemintegratie van start

1 feb 2024 13:18 | City Net Zero

Het programma ‘Learning Communities Systeemintegratie’ is officieel van start! De Hogeschool van Amsterdam zal intensief betrokken zijn bij verschillende programmalijnen, gericht op de ontwikkeling van (1) vier regionale en één landelijke learning community, (2) diverse leerpaden voor studenten en professionals, en (3) een kennisplatform over systeemintegratie.

Want: de energietransitie vraagt om de integratie van verschillende technische systemen, maar ook het sociale en fysieke systeem. Het is essentieel om over dit thema kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor het onderwijs en de praktijk. Hier kan een goed ontwikkelde ‘learning community’ bij helpen. Binnen een learning community is er ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen kennisinstellingen en praktijkpartners en het verbeteren van de kennisoverdracht met als doel dat meer studenten en professionals kennis kunnen inzetten in hun eigen (toekomstige) carrière binnen de energietransitie.

CoE City Net Zero coördineert en initieert de activiteiten in regio Noord-West van de ‘Learning Community Systeemintegratie’, en linkt dit aan de uitvoering van het groeifonds Publiek Private Samenwerking (PPS) katapult Green Tech Campus, gericht op gebouwde omgeving, mobiliteit en installatietechniek voor de energietransitie en het versterken van de samenwerking tussen mkb, mbo en hbo.