City Net Zero

Zaaigelden 2024: Klimaattransitie(s) in de MRA

Proeftuin voor projecten

12 jan 2024 10:51 | City Net Zero

Centre of Expertise City Net Zero (CNZ) nodigt lectoren, hoofddocenten en opleidingsmanagers van de Hogeschool van Amsterdam uit om een innovatief idee in te dienen voor een project rondom het thema Klimaattransitie(s) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deadline voor indiening is op 23 februari 2024 om 17.00 uur. Geraamde start projecten: vanaf maart. Ook docenten kunnen in overleg met hun lector, hoofddocent of opleidingsmanager een aanvraag indienen.

Achtergrond en thematiek

City Net Zero richt zich op drie transities in stedelijke context:

 • de energietransitie (thema zero emissions);
 • de circulaire transitie (thema zero waste);
 • en de transitie naar een klimaatbestendige/-adaptieve stad (thema zero impact of climate extremes).

Binnen deze (combinatie van) transities zetten we programmagelden in om nieuwe onderzoeksthema’s aan te jagen, doorwerking naar de praktijk te stimuleren, en de link tussen onderwijs en onderzoek te versterken.

Complexe uitdagingen vragen om een integrale benadering met input vanuit verschillende disciplines. Daarom werkt CNZ met onderzoekers en docenten in verschillende faculteiten, en proberen we middels onze drie thematische Business Developers deze cross-overs verder te versterken en aan te jagen. Eén van de manieren waarop we dat doen is via deze zaaigeldregeling.

Doel zaaigelden

Met deze regeling willen we (nieuwe) samenwerkingen tussen verschillende disciplines en tussen onderwijs en onderzoek stimuleren.

De middelen kunnen ingezet worden om:

 • een nieuw idee of samenwerking te onderzoeken;
 • de impact van bestaande projecten/innovaties/bevindingen te vergroten.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • het organiseren van vraagarticulatie met praktijkpartners;
 • een vernieuwing in het onderwijs;
 • een kort onderzoek of verkenning als opstapje naar een groter project of projectaanvraag;
 • of de implementatie van een prototype met als doel meer te leren over ‘wat werkt’.

De thematiek moet vallen binnen de CNZ-focus en aansluiten op een relevante en urgente kennis-, innovatie- of arbeidsmarktvraag, bijvoorbeeld zoals geformuleerd in landelijke, regionale of gemeentelijke beleidsdocumenten.

Een zaaigeldproject is idealiter een opmaat naar lange termijn betekenis voor, en samenwerking met het CoE. Zo werken we gezamenlijk aan een proeftuin voor projecten met grotere ambities.

Voor wie?

We nodigen nadrukkelijk lectoren, hoofddocenten en opleidingsmanagers van alle faculteiten uit om een aanvraag in te dienen, waarbij een samenwerking tussen verschillende faculteiten of disciplines een vereiste is. Ook docenten kunnen in overleg met hun lector, hoofddocent of opleidingsmanager een aanvraag indienen.

Budget

We stellen een budget van € 90.000 beschikbaar. De projectomvang kan variëren, we stellen een maximum van € 25.000 per project.

Data

 • Deadline indienen: 23 februari 2024
 • Toekenning en terugkoppeling: 8 maart 2024

Meer informatie en contact

Het valt aan te raden tijdig in gesprek te gaan met één van onze Business Developers, community manager, de projectleider LLO of de CoE Directie, om een idee verder aan te scherpen en t.b.v. eventuele matchmaking. Hier vind je ons team.

Voor vragen rondom de zaaigeldregeling, zoals de gedetailleerde voorwaarden en het aanmeldformulier, kun je contact opnemen met Tessa Belinfante, t.a.belinfante@hva.nl , community manager City Net Zero.

Over het Centre of Expertise City Net Zero

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een van de belangrijke economische knooppunten in de wereld. Een regio met grote uitdagingen en doelstellingen op het gebied van de energie- en circulaire transitie, ruimtegebrek en een groeiende bevolking, hitte- en wateroverlast door klimaatverandering, een duurzame bouwopgave en een groot human capital vraagstuk in relatie tot deze doelstellingen. Dit vraagt om oplossingen voor stedelijke verdichting en klimaatverandering, en het versnellen en tegelijkertijd rechtvaardig implementeren van de energie- en circulaire transitie. Het vraagt om het leggen van verbindingen tussen ons onderwijs en deze vraagstukken en de partners die hieraan werken, waarbij we ons als CoE ook richten op het bijscholen van professionals d.m.v. cursussen en kennisclips (Leven Lang Ontwikkelen – LLO), bevattende state of the art onderzoeksresultaten van onze HvA lectoraten.