City Net Zero

Cursus Klimaatadaptatie afgerond

Welke inzichten zijn de deelnemers rijker?

7 dec 2023 10:48 | City Net Zero

Wederom werd er dit najaar een succesvolle editie van de cursus Klimaatadaptatie voor ambtenaren afgerond. Op donderdag 30 november presenteerden de deelnemers van 14 gemeenten en 1 waterschap hun resultaten en verworven inzichten. Ze zijn allemaal aan de slag gegaan met de laatste kennis rondom belangrijke adaptatiemaatregelen tegen de effecten van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen, hoe je dit kunt integreren in het stedelijk ontwerp en op basis van effectiviteit een afweging kunt maken afgestemd op de eigen gemeente.

Omdat verschillende opdrachten uit de cursus gelinkt zijn aan een lokale casus kan de opgedane kennis meteen in de praktijk landen. De belangrijke vraag is natuurlijk: wat vinden de deelnemers zelf? We spraken deelneemster Hester Walda, Beleidsmedewerker openbare ruimte van de gemeente De Fryske Marren.

Waarom wilde je deze cursus volgen?

‘Ik ben vanuit mijn groene achtergrond begonnen aan deze cursus met het idee om mijn kennis over klimaat(problemen) te verbreden. Groen kan in vele gevallen een oplossing bieden, maar ik was benieuwd naar de achtergrond van de klimaatproblemen zoals hittestress en wateroverlast.’

Welke cursusonderdelen vond je nuttig voor je dagelijkse werk?

‘Ik vond met name de praktische invulling, zoals het gebruik van de Klimaateffectatlas, erg interessant. Dit kan ik ook gebruiken in mijn communicatie naar inwoners. Door de theorie die ik heb opgedaan, kan ik bepaalde keuzes beter onderbouwen en uitleggen. Ook heb ik geleerd om simpele taal te gebruiken, want veel mensen haken al af bij het woord ‘klimaatadaptatie’. Door het begrijpelijk uit te kunnen leggen, wordt het voor onze inwoners duidelijker, en kunnen ze ook zelf meedenken over wat zij kunnen bijdragen.’

Wat is het meest belangrijke inzicht dat je meeneemt?

‘Dat de impact van het klimaat behoorlijk groot is op onze samenleving. Neem bijvoorbeeld de kaart van eenzame 75-jarigen, die in hete zomers niet buiten komen omdat het te warm is. Daarnaast ben ik er achter gekomen dat wij als gemeente De Fryske Marren in een luxe positie zitten als het gaat om droogte en bomenareaal. Gerelateerde problematiek zoals die voorkomt in de grote steden hebben wij hier nauwelijks. Door onze meren hebben wij voldoende water in de zomer (en afvoer mogelijkheden in de winter) en door de bossen in het Gaasterland hebben wij heel veel landschappelijke bomen. Qua stedelijke bomen lopen wij wél tegen dezelfde problematiek aan, zoals de standplaats met kabels en leidingen ondergronds. Daardoor kunnen bomen niet overal even gemakkelijk groeien.’

Waarom zou je deze cursus voor andere professionals aanbevelen?

‘Ik zou deze cursus zeker aanbevelen omdat het je als professional verrijkt. Er wordt ingespeeld op actuele situaties zoals de scenario’s van het KNMI en de verkiezingen. Maar het geeft ook inzicht hoe je als eigen gemeente functioneert in vergelijking met andere gemeentes. De verschillende onderwerpen worden door vakdocenten goed uitgediept en geven je extra kennis over de problematiek met daarbij horende oplossingen.’

De vijfdaagse cursus werd aangeboden in samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS) en het lectoraat Klimaatbestendige stad. Wil je hier meer over weten en/of ben je benieuwd naar wanneer er weer een volgende cursus start? Neem dan contact op met Viktoria Balla-Kamper voor meer informatie.