City Net Zero

Kennisclip Wijktypen

23 nov 2023 10:10 | City Net Zero

Elk wijktype kent specifieke uitdagingen en kansen voor klimaatadaptatie. Voor gemeenten en ontwerpers zijn bepaalde kenmerken fundamenteel bij besluitvorming in specifieke gebieden. Hoe maak je dit inzichtelijk? Onlangs is er door onderzoekers van de HvA de nieuwe Wijktypekaart met kaartverhaal gelanceerd op de Klimaateffectatlas.

Stephanie Erwin, Laura Kleerekoper en Lisanne Corpel vertellen je in deze kennisclip hoe de wijktypen in kaart zijn gebracht door het Lectoraat Water in en om de Stad en wat de praktische toepassingen zijn.

De productie van deze kennisclip over Wijktypes is mede mogelijk gemaakt door City Net Zero en wordt binnenkort op het platform van de Klimaateffectatlas gepubliceerd.

De Klimaateffecatlas wordt gecoördineerd en beheerd door Climate Adaptation Services (CAS), in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kaartinformatie in de atlas wordt ontwikkeld in samenwerking met verschillende kennisinstellingen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, en adviesbureaus.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien