City Net Zero

Een leven lang ontwikkelen

Leertraject Klimaatadaptatie

20 mrt 2023 16:03 | City Net Zero

Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor de Amsterdamse Zuidas? En hoe zijn die gevolgen tot een minimum te beperken? Het is een van de casussen die medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben gekozen in het Leertraject Klimaatadaptatie. Het traject, ontwikkeld door het Centre of Expertise (CoE) City Net Zero en het lectoraat Water in en om de stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), wordt met enthousiasme ontvangen.

‘We nemen deelnemers mee naar een plek als de Amsterdamse Rivierenbuurt, zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe klimaatadaptatie werkt,’ zegt Lisanne Corpel. Zij is coördinator van het Leertraject Klimaatadaptatie en onderzoeker bij het lectoraat Water in en om de Stad. De Rivierenbuurt is berucht om de vele overstromingen na forse regenval. Sommige straten kwamen in 2014 zelfs zo ver onder water te staan dat bewoners op hun luchtbed door de straten konden peddelen. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de wijk klimaatbestendiger te maken, zoals meer waterberging in groen en onder de straat.

5 cursusdagen

Tijdens het leertraject Klimaatadaptatie passeren in vijf cursusdagen diverse thema’s de revue, waaronder het ontstaan van wateroverlast, hitte en droogte, en klimaatadaptief ontwerpen. Naast excursies zijn er theoriesessies, praktijkbijeenkomsten, groepsopdrachten en een eindpresentatie.

Het leertraject Klimaatadaptatie is opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam. Onderzoekers van het lectoraat Water in en om de stad leverden de inhoud en het materiaal. Het geheel staat onder supervisie van Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad. Het CoE City Net Zero organiseerde het programma en de didactische omgeving.

De gemeente kiest steeds een gebied in de stad dat aandacht nodig heeft, de Zuidas bijvoorbeeld of de Rivierenbuurt. Corpel: ‘Wij leveren tools waarmee de cursisten een klimaatscan kunnen maken en maatregelen kunnen ontwikkelen. Als zij tijdens de eindpresentatie hun plannen presenteren, zijn er collega’s van de gemeente aanwezig die het desbetreffende gebied in hun portefeuille hebben. Zij kunnen inschatten in hoeverre plannen haalbaar zijn en er meteen mee aan de slag.’ Daarmee vindt binnen de gemeente ook uitwisseling plaats tussen verschillende afdelingen. De cursisten geven aan dat ze elkaar na de cursus beter kunnen vinden in het dagelijks werk.

Klimaatambassadeurs

Het leertraject wordt met enthousiasme ontvangen. ‘Er is binnen de gemeente veel behoefte aan klimaatambassadeurs,’ merkt Corpel. ‘Zij weten welke vragen ze moeten stellen en wie ze moeten inschakelen om klimaatadaptatie in Amsterdam mogelijk te maken. Inmiddels hebben oud-deelnemers een eigen netwerk gevormd. Zo zorgen ze ervoor dat bij nieuwe projecten tijdig over klimaatadaptatie wordt nagedacht. Ook voor ons als onderzoekers is deze samenwerking waardevol. De nieuwste inzichten worden zo meteen toegepast in de praktijk én we kunnen vragen uit het werkveld ophalen. Zo geven we samen een impuls aan de klimaatbestendige stad.’

Open inschrijving

Het leertraject staat nu open voor andere gemeentes om in te schrijven Aanmelden kan hier .

CoE City Net Zero

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het CoE City Net Zero, opgericht door de Hogeschool van Amsterdam. CoE City Net Zero stimuleert op al deze gebieden de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio. Zo komt de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling. Het leertraject Klimaatadaptatie is onderdeel van de ambitie Zero impact of climate extremes van het CoE.

Cursussen voor professionals zijn een van de manieren waarop het zich CoE inzet voor de vertaling van onderzoek naar de praktijk. Een cursus als het Leertraject Klimaatadaptatie biedt bij uitstek de kans om de nieuwste inzichten meteen te delen met de juiste belanghebbenden. Andersom fungeert de uitwisseling goed voor vraagarticulatie: door met ambtenaren de casuïstiek te behandelen, leren de onderzoekers welke (nieuwe) vragen er spelen bij de gemeente in de transitie naar klimaatbestendigheid.

Meer weten?

Meer weten over het Leertraject Klimaatadapatie en andere activiteiten ontwikkeld door CoE City Net Zero? Neem contact op met Viktoria Balla-Kamper.