City Net Zero

Nieuwe missie, nieuwe naam: Centre of Expertise City Net Zero

City Net Zero gaat voor zero uitstoot, zero afval en zero impact door klimaatverandering

26 okt 2022 09:00

Vanaf vandaag gaat het Centre of Expertise (CoE) Urban Technology, gehuisvest in de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam, verder onder de naam City Net Zero. Deze naam weerspiegelt de aangescherpte focus van het CoE, dat met onderzoek wil bijdragen aan een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam in 2050. Daarmee gaat City Net Zero voor zero uitstoot, zero afval en zero impact door klimaatverandering.

Het CoE werkt in coalities aan oplossingen voor deze grote maatschappelijke vraagstukken. Onderzoekers, studenten en publieke en private partijen uit verschillende disciplines ontwikkelen samen kennis, innovaties en oplossingen die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. ‘De afgelopen jaren deden we dit onder de naam Urban Technology, ofwel Techniek voor de stad’, zegt Felia Boerwinkel, Programmamanager van het CoE. ‘De grote uitdagingen van nu vereisen echter een integrale aanpak vanuit een breed scala van disciplines. Daarom gaan we, vanuit onze thuisbasis in de faculteit Techniek, de komende jaren ook de verbinding aan met opleidingen en onderzoek van andere HvA-faculteiten.'

'Daarnaast is het met deze aangescherpte focus en drie urgente missies nog duidelijker waar we als Centre of Expertise voor staan', zegt Boerwinkel. 'De Metropoolregio Amsterdam heeft als doel in 2050 klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig te zijn. Het is onze missie om daar met onderzoek en onderwijs aan bij te dragen. Deze missie wordt weerspiegeld in de nieuwe naam: City Net Zero.’

Onderzoek, onderwijs en praktijk

Bij het toewerken naar een duurzame, toekomstbestendige stad stelt het vernieuwde CoE de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk centraal. ‘We stimuleren innovatief, interdisciplinair onderzoek dat voortkomt uit een hulpvraag uit de praktijk’, legt Boerwinkel uit. ‘Daarbij werken we altijd samen met partners, zoals de gemeente Amsterdam, maatschappelijke organisaties, grote bedrijven en het mkb.’

Naast overheid en bedrijven profiteren ook studenten van het CoE. Zo lopen zij voor hun stage of afstudeerproject mee met onderzoek. Ook wordt kennis uit het onderzoek verwerkt in de opleidingen van de faculteit Techniek. Bovendien zorgt het CoE er via seminars, publicaties en andere uitingen voor dat nieuwe kennis en innovaties terechtkomen in de praktijk, zodat ze daadwerkelijk worden toegepast.

Nieuwe thuisbasis: Jakoba Mulderhuis

Naast een nieuwe focus en naam heeft het CoE ook een nieuwe thuisbasis: het Jakoba Mulderhuis, waar de faculteit Techniek sinds eind augustus is gevestigd. Vanuit dit centraal gelegen gebouw zal City Net Zero de verbinding zoeken met andere faculteiten, zodat onderzoekers met verschillende expertises en achtergronden samenwerken aan uiteenlopende vraagstukken.

‘Die kruisbestuiving is ontzettend belangrijk om de beste oplossingen te realiseren’, zegt decaan Esther Ras. ‘Met City Net Zero willen we een community creëren waarin onderzoek, onderwijs, publieke en private partners uit allerlei disciplines samenkomen. Het Jakoba Mulderhuis kan hierin een sleutelrol vervullen. De faculteit bevindt zich op een centrale locatie in de stad, waar partijen elkaar makkelijk weten te vinden en ons onderzoek goed zichtbaar is. Het gebouw staat letterlijk midden in de samenleving, in een omgeving waar volop duurzame initiatieven plaatsvinden. Het is dus de perfecte plek om met elkaar te werken aan een klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig Amsterdam.’

Het Centre of Expertise City Net Zero wordt groots gelanceerd tijdens een eendaags event in het Jakoba Mulderhuis in februari 2023. Meer berichtgeving hierover volgt binnenkort.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien