City Net Zero

Uitkomsten Cross-over call ‘Duurzaamheid in de MRA’

Evenement

Bijdragen aan een duurzame toekomst is een van de belangrijkste ambities van de Hogeschool van Amsterdam. Om deze ambitie waar te maken, is samenwerking onmisbaar. Samenwerking tussen verschillende disciplines, partners én tussen onderwijs en onderzoek. Vanuit die gedachte sloegen het Centre of Expertise City Net Zero en het Centre of Expertise for Creative Innovation begin 2022 de handen ineen.

Met een cross-overregeling financierden we zes vernieuwende projecten van docenten en onderzoekers binnen het thema ‘Duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam’. Dat heeft inmiddels tot inspirerende resultaten geleid. Deze delen we graag met jou tijdens een bijeenkomst op dinsdag 7 maart in het Jakoba Mulderhuis.

PROGRAMMA

15:30: Inloop Jakoba Mulderhuis
15:45: Welkom door de programmanagers Felia Boerwinkel en Dominique van Ratingen
15:50: Projecten worden gepresenteerd met aansluitend een borrel
17:00: Einde

Felia Boerwinkel (programmamanager CoE City Net Zero) en Dominique van Ratingen (programmanager CoECI) heten je welkom en vertellen kort iets over de samenwerking tussen de Centres of Expertise. Daarna wordt je meegenomen langs onderstaande 6 projecten. Met deze presentaties willen we niet alleen inspireren, ook willen we samen bedenken hoe deze projecten een vervolg kunnen krijgen. Waar zie jij kansen voor een nieuwe verbinding? De sessie wordt gemodereerd door Thijs Haverkamp (GO HvA). We sluiten af met borrel in café Ko.

PROJECTEN

  1. Keeping it local: dit project richt zich op het creëren van een duurzame mode-arena, door het ontwerp- en productieproces 100% lokaal te houden. Startpunt zijn traditionele visserstruien.
  2. Podcastserie Urban Interaction Design: in februari 2023 is de nieuwe transdisicplinaire minor ‘Urban Interaction Design’ gestart. Als voorbereiding op deze minor is een serie van zes podcasts ontwikkeld.
  3. Samen zichtbaar duurzaam: de HvA heeft de ambitie om duurzame verandering teweeg te brengen. Best en worst practices worden echter nog te weinig gedeeld. Dit project wil daar verandering in brengen.
  4. Designing with the sun: dit project onderzoekt de rol van design in het vormgeven van een culturele transitie naar nieuwe zonne-energiepraktijken en vormen van 'energieburgerschap', die aansluiten bij de technologische innovaties die plaatsvinden.
  5. Let's talk about zeespiegelstijging: in dit project co-creëren HvA-studenten en medewerkers ideeën voor digitale, interactieve installaties, die dialogen over zeespiegelstijging op gang brengen.
  6. Biobased Built Design Textile: dit project richt zich op het verbinden van interfacultaire onderzoeks- en onderwijsdisciplines aan de HvA. Doel is om kennislacunes in de biogebaseerde keten samen te brengen en te overbruggen.
Gepubliceerd door  City Net Zero 13 maart 2023

Datum

Startdatum 07 mrt

Tijd

15:30 - 17:00 uur