City Net Zero

Zero waste

De ambitie van het CoE City Net Zero

Een 100% circulaire samenleving in de Metropoolregio Amsterdam van 2050. Dat is de stip aan de horizon binnen het thema Zero waste. Om deze doelstelling te bereiken was City Net Zero mede-aanjager van het meerjarige, interdisciplinaire programma CIRCOLLAB.

De transitie naar een 100% circulaire samenleving vraagt om een grote omslag in de manier waarop we denken en doen. Er worden al veel technische experimenten gedaan, maar vooralsnog op kleine schaal. Om de transitie te versnellen is het zaak ook sociale en economische innovaties integraal mee te nemen in de ontwikkelingen.

CIRCOLLAB

Vanuit deze gedachte is het programma CIRcular transition through COLLABoration in the metropolitan region Amsterdam (CIRCOLLAB) opgezet. In CIRCOLLAB inventariseren de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Windesheim en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten met zo’n 30 partners uit overheid en bedrijfsleven welke technologische, sociale en economische innovaties er in de MRA nodig zijn om de transitie naar een circulaire economie in een stroomversnelling te brengen. Ze kijken hoe deze met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek te realiseren zijn. Lees meer over CIRCOLLAB.

Vijf andere activiteiten

1. Het project MKB Circular Workspace, een PPS waarin mkb en onderwijs aan elkaar worden gekoppeld rond vraagstukken over circulariteit. CoE City Net Zero, een van de partners in het initiatief, koppelt ondernemersvraagstukken aan onderwijs bij de HvA. Lees meer over MKB Circular Workspace.

2. Bijdrage aan de ontwikkeling van de HvA-brede minor ‘Circular Amsterdam, Towards Zero Waste’. CoE City Net Zero legde de verbindingen tussen de verschillende faculteiten en levert partners met circulaire vraagstukken aan.

3. CoE City Net Zero is kernpartner in het landelijke platform voor circulair ontwerpen CIRCONNECT .

4. CoE City Net Zero is betrokken bij het landelijk talentprogramma Leadership for the circular transition, een extracurriculair programma ontwikkeld en verzorgd door zes hogescholen, onder leiding van het Groene Brein.

5. Ontwikkeling van het Repurpose Lespakket: een lespakket voor middelbare scholen, waarin leerlingen leren om een product te ontwerpen vanuit een reststroom (afval). CoE City Net Zero financierde deze spin-off van het onderzoeksproject Repurpose Driven Design & Manufacturing.

Contact

Meer weten over de activiteiten van CoE City Net Zero binnen het thema Zero waste? Deelnemen aan een van onze projecten en initiatieven? Neem contact op via: citynetzero@hva.nl

Gepubliceerd door  City Net Zero 20 maart 2023