City Net Zero

Zero impact of climate extremes

De ambitie van het CoE City Net Zero

Een waterrobuust en klimaatbestendige MRA in 2050. Dat is het vertrekpunt binnen het thema Zero impact of climate extremes. City Net Zero zet zich in voor een goede vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar de praktijk en het opleiden van goed toegeruste professionals van morgen.

Klimaatverandering zet de weerbaarheid en leefbaarheid van de Nederlandse delta onder druk. Een toename in weersextremen en stijging van de zeespiegel stellen ons voor fundamentele vragen rond waterveiligheid, (stedelijk) waterbeheer, klimaatadaptatie, stedenbouwkundige inrichting en ruimtelijke ordening.

In 2050 moet de MRA waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht.
Het is belangrijk dat we hierbij meteen de laatste inzichten meenemen over circulaire en energieneutrale bouw.

Leertraject Klimaatadaptatie

Cursussen voor professionals zijn een van de manieren waarop het CoE inzet op de vertaling van onderzoek naar de praktijk. Het Leertraject Klimaatadaptatie, opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam, biedt bij uitstek de kans om de nieuwste inzichten meteen te delen met de juiste belanghebbenden. Andersom fungeert de uitwisseling goed voor vraagarticulatie: door met ambtenaren de casuïstiek te behandelen, leren de onderzoekers welke (nieuwe) vragen er spelen bij de gemeente in de transitie naar klimaatbestendigheid.

Twee andere activiteiten

1. In het project Let’s talk about zeespiegelstijging verbindt het CoE verschillende disciplines aan elkaar om op andere manieren de problematiek te beschouwen. In dit project co-creëren HvA-studenten en medewerkers ideeën voor digitale interactieve installaties die dialogen over zeespiegelstijging uitlokken.

2. Het TKI Deltatechnologie programma 2023 Toekomstgerichte Wijk.

Contact

Meer weten over de activiteiten van CoE City Net Zero binnen het thema Zero impact of climate extremes? Deelnemen aan een van onze projecten en initiatieven? Neem contact op met Luca van der Putten, Business Developer bij CoE City Net Zero via citynetzero@hva.nl.

Gepubliceerd door  City Net Zero 20 maart 2023