City Net Zero

Samen naar een snelle transitie

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam in 2050

Een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2050. Dat is het vertrekpunt voor het Centre of Expertise City Net Zero, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wij stimuleren op al deze gebieden de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio. Daarmee brengen we de transitie naar een duurzame samenleving in een stroomversnelling.

Van het voorkomen van wateroverlast door klimaatverandering tot het verminderen van afval en uitstoot van broeikasgassen in een uitdijende stad. De MRA staat voor uitdagende vraagstukken. Tegelijkertijd liggen er volop kansen voor innovatie. Denk alleen al aan de honderdduizenden woningen die de komende jaren gebouwd moeten worden. Het is belangrijk dat we hierbij de laatste inzichten meenemen over circulaire, energieneutrale en hittebestendige bouw.

Systeembenadering

De kunst is ervoor te zorgen dat de oplossingen die er komen elkaar ondersteunen of zelfs versterken. Zo is kennis over circulair ontwerp van zonnepanelen waardevol wanneer we streven naar energie- en klimaatneutrale bouw. En kan een snelle transitie juist op gespannen voet staan met het creëren van draagvlak onder burgers, bijvoorbeeld als ingrijpende plannen top-down worden uitgerold of de ongelijkheid tussen burgers vergroten. Maatregelen zijn vaak technisch complex en economisch nog niet altijd competitief. Ze vragen om burgerparticipatie en -acceptatie, en nemen relatief veel private en openbare ruimte in.

Het is daarom zaak vanuit verschillende perspectieven en disciplines te kijken naar de vraagstukken die er zijn. En er zoveel mogelijk partijen bij te betrekken: van overheid tot bedrijven, van burger tot consument en van jong talent tot ervaren professional. Kortom, succes valt of staat met een systeembenadering.

Voortrekkersrol

City Net Zero is ontstaan vanuit de HvA. We binden zo’n 15 onderzoeksgroepen aan ons, elk met een groot netwerk in de regio, en minstens zoveel opleidingen die de professionals van morgen opleiden in verduurzaming. We zijn bij uitstek in de positie om een voortrekkersrol op ons te nemen in de transitie naar een duurzame stad. We brengen praktijk, onderzoek en onderwijs in de regio bijeen in interdisciplinair en vernieuwend onderzoek, organiseren seminars en workshops om kennis te delen, dragen bij aan vernieuwing van het onderwijs aan de HvA, en ontwikkelen leertrajecten die jong talent en ervaren professionals klaarstomen voor een duurzame toekomst.

Drie thema’s

Dit alles doen we binnen drie thema’s die zowel binnen als buiten de MRA hoog op de agenda staan: Zero emissions, Zero waste en Zero impact of climate extremes. De thema’s zijn onderling nauw met elkaar verbonden.

Zo spelen binnen elk thema spelen vergelijkbare overkoepelende vraagstukken. Welke nieuwe kansen liggen er bijvoorbeeld voor ondernemers? Hoe maak je consumenten bewust van hun aandeel in de transitie en zorg je ervoor dat zij hun gedrag veranderen? Welke digitale oplossingen zijn voorhanden om data en systemen te integreren? En: hoe komen we aan professionals die goed toegerust zijn om de transitie daadwerkelijk te realiseren?

Zero emissions

De uitstoot van broeikasgassen in de stad reduceren tot nul. Dat is de ambitie van het CoE City Net Zero. In het thema Zero emissions leggen we de nadruk op de ontwikkeling van roadmaps voor de gebouwde omgeving, het elektriciteitssysteem en mobiliteit.

Zero waste

Een 100% circulaire samenleving in de Metropoolregio Amsterdam van 2050. Dat is de stip aan de horizon binnen het thema Zero waste. Om de transitie te versnellen dragen we als CoE bij aan het meerjarige, interdisciplinaire programma CIRCOLLAB.

Zero impact of climate extremes

Een waterrobuust en klimaatbestendige MRA in 2050. Dat is het vertrekpunt binnen het thema Zero impact of climate extremes. We maken de vertaalslag van wetenschap naar praktijk en gaan voor professionals met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de stedelijke transitie tot een succes te maken. Dat doen we bijvoorbeeld via het Leertraject Klimaatadaptatie.

Contact

Meer weten over de ambities van CoE City Net Zero? Deelnemen aan een van onze projecten en initiatieven? Neem contact op via citynetzero@hva.nl

Gepubliceerd door  City Net Zero 20 maart 2023