Centre for Economic Transformation | CET

CENTRE FOR ECONOMIC TRANSFORMATION

Naar een eerlijke en duurzame economie

Het Centre for Economic Transformation (CET) ontwikkelt kennis om de transformatie naar een eerlijke en duurzame economie te versnellen. Praktijkgericht onderzoek, onderwijs en innovatie in de beroepspraktijk vormen de basis om actuele vraagstukken uit bedrijfsleven en samenleving aan te pakken. Het Centre of Expertise is een platform van onderzoekers, docenten en studenten die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovatie rond economische vraagstukken met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, burgers en kennisinstellingen.

CET - 4 Economische transformaties

MISSIE: EERLIJKE EN DUURZAME ECONOMIE

Het is onze missie om de economie en het economieonderwijs te transformeren naar een eerlijke en duurzame economie. Het heroverwegen van economische modellen is een noodzaak in deze tijd van grote maatschappelijke vragen over klimaatverandering, ongelijkheid, digitalisering en energie. We willen nieuwe, duurzame en eerlijke benaderingen van de economie bevorderen, op het gebied van financiën, marketing, governance, de arbeidsmarkt en ondersteund door de modernste digitale technologieën.

Het CET richt zich met nieuwe kennis en inzichten vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek op transformatie in het onderwijs en met bedrijven en organisaties die willen versnellen naar een toekomstbestendige, eerlijke en duurzame economie. Kortom, het CET is een netwerk voor iedereen die veranderprocessen wil versnellen naar een meer waarden-gedreven, duurzame en eerlijke wereld.

Michiel van Yperen - MVO Nederland, Transition Manager

Ik was heel neutraal maar dat kan ik me niet meer permitteren. Je moet urgentie goed op de agenda zetten. Dat is toch de eerste stap in de transformatie.

Lees verder

ONS DOEL: ECONOMIE EN ECONOMISCH ONDERWIJS OPNIEUW UITVINDEN

Het CET wil maatschappelijke trends en uitdagingen vertalen naar aantrekkelijk onderwijs en toekomstbestendige studenten afleveren met kennis van economische en duurzame principes.

Ingrid Wakkee - Lector Entrepreneurship AUAS

Het CET vraagt om het maken van keuzes. Stoere keuzes. Als je hier zit ga je voor de normen van de toekomst.

Lees verder

Inspiratie

Kate Raworth , als de eerste Professor of Practice van de HvA, is een grote inspirator voor het CET. Haar Donuteconomie ideeën brengt mensen wereldwijd in beweging. Verder laten we ons inspireren door de Sustainable Development Goals (SDGs). In het CET is ruimte voor uiteenlopende economische modellen en ideeën. We stimuleren de discussie en moedigen iedereen aan om kritisch mee te denken.

Het doel van het CET is het analyseren én het katalyseren van de transformatie van business en economie naar eerlijkheid, duurzaamheid en diversiteit, binnen onze gedigitaliseerde maatschappij

Wat is er nodig om de circulaire transformatie te versnellen? - Kate Raworth en Inge Oskam in gesprek over wat er nodig is

Kate Raworth - Professor of Practice AUAS

It’s not about making things a bit more sustainable or a bit more inclusive – that is so last century. It's time to become regenerative and distributive by design.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 maart 2023