Centre for Economic Transformation | CET

True Price Lab

Project

Het project 'True Price Lab' streeft naar een diepgaander inzicht te geven in de echte prijs van producten. Met enerzijds als doel een vollediger beeld te schetsen van de totale kosten, inclusief vaak over het hoofd geziene factoren zoals milieuvervuiling, gezondheidsschade en sociale impact. En anderzijds om kennis te vergaren over hoe we consumenten kunnen motiveren om daadwerkelijk de True Price te betalen.

True Price Lab - zak koffiebonen met prijskaartje

True Pricing gaat verder dan de traditionele berekening van directe productiekosten; het omvat een breder perspectief dat rekening houdt met de verborgen externe kosten. Door bewust de True Price te betalen, leveren we als consument een waardevolle bijdrage aan het verduurzamen van de hele productieketen.

De uiteindelijk verkregen inzichten uit het project worden gedeeld met het bedrijfsleven, waardoor ondernemingen die overwegen om True Pricing toe te passen, kunnen profiteren van de succesvolle strategieën. Samen streven we het verduurzamen van een voedselproductieketen die groener, eerlijker en toekomstbestendig is.

Achtergrond

In een wereld waarin duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer aandacht krijgt, is de traditionele benadering van prijsstelling en kostenanalyse aan het veranderen. De ‘True Price’ benadering streeft naar een onthulling van de echte prijs van de productie en consumptie. Hierdoor ontstaat een diepgaander inzicht op de impact van onze economische activiteiten en kan de keten verbeterd worden. Bijvoorbeeld de kosten die worden betaald door gemeenschappen die naast een vervuilende fabriek wonen, of de toekomstige generatie die te maken krijgt met de steeds meer ontwrichtende effecten van klimaatverandering.

Doelstellingen van het True Price Lab HvA

Project

  • Inzicht op het effect van true pricing op het gedrag van de consument

  • Inzicht naar effectieve interventies op het gedrag van de consument

Onderwijs

  • Studenten krijgen gelegenheid om bij te dragen aan deze onderzoeken door middel van afstudeeropdrachten.

  • De inzichten worden verwerkt in teaching cases die gebruikt kunnen worden in de verschillende opleidingen van de economische faculteit van de HvA en buiten de Hogeschool.

Bedrijfsleven

Er zijn drie strategieën voor bedrijven:

  • Berekenen van de true prices op basis van onze inzichten de value chain te verduurzamen. Hierdoor kan de true price gap worden verkleind of zelfs tot nul gereduceerd.

  • Vrijwillige keuze voor de consument om de True Price te betalen. Consumenten mogen zelf de keuze maken bij de kassa om de verkoopprijs of de True Price te betalen. Dit is waar wij ons op richten met ons project.

  • Verplichte betaling invoeren om de true price te betalen. Een mooi voorbeeld hiervan is Supermarkt De Aanzet die zich bevindt in het centrum van Amsterdam. Zij verkopen voor een groot deel van hun assortiment voor de echte prijs.

Inhoud project

Hoe kun je effectief naar de klant communiceren (framing van de boodschap) over true pricing zodat de klant dit begrijpt, vertrouwt en bereid is de true price te betalen? En leidt true pricing inderdaad tot een verhoogde verkoop van biologisch en duurzaam geproduceerd voedsel?

Looptijd project

In het bedrijfsrestaurant en espressobar van het Corry Tendeloohuis (feb – juni 2024)

Verwachte resultaten

Met het project vergaren we inzicht in de kenmerken van Nederlandse consumenten die al dan niet bereid zijn de True Price te betalen. Deze inzichten worden vergaard door een vragenlijst die is uitgezet onder 2500 respondenten die representatief zijn aan de Nederlandse bevolking. Hieruit wordt een communicatiestrategie ontwikkelt die real-life wordt uitgevoerd in het bedrijfsrestaurant en espressobar van het Corry Tendeloohuis.

Impact

We geven bedrijven handvaten om aan de slag te gaan met True Pricing.

In de media

Artikel Groene Amsterdammer: Jat alstublieft ons verdienmodel! , april 2024
NH Nieuws, video opstart project , februari 2024

Partners en lectoraat

Het project True Price Lab is een project van het Centre for Economic Transformation (CET) en het Centre for Market Insight van de HvA. In dit project werkt de kennisinstelling samen met True Price & Impact Institute, HvA Facility Management en cateraar CIRFOOD.

Vanuit de HvA is het lectoraat Digital Commerce (contactpersoon lector Jesse Weltevreden) aangesloten.

Meer weten? Neem contact op

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 25 april 2024

Project Info

True Price Lab - koffiebonen in zak met prijskaartje
Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 28 jun 2024