Centre for Economic Transformation | CET

Service robots in de winkel: Een volgende stap naar personalisatie

Project

Dit project richt zich op de mogelijkheden om met humanoïde service robots klanten in winkels op persoonlijk wijze te bedienen. De twee mkb-retailers Modehuis Blok en Berden Mode & Wonen hebben bij ons de vraag neergelegd of wij willen uitzoeken hoe service robots zouden kunnen worden ingezet om gepersonaliseerde service robot-klant interacties mogelijk te maken.

Dankzij hun kunstmatige intelligentie hebben service robots de potentie om op autonome wijze met klanten te interacteren, data te verzamelen en te analyseren, te leren, en zich aan te passen. Dit biedt nieuwe kansen om persoonlijk met klanten om te gaan en om service business modellen te innoveren. Toegepaste kennis op dit gebied ontbreekt echter vooralsnog.

Dit project zorgt op dit gebied voor een bijdrage door een antwoord te geven op de volgende centrale onderzoeksvraag: Welke klanten maken met wat voor beweegredenen gebruik van een service robot in de winkel die ze persoonlijk bedient, wat zijn de vereisten om dergelijke service robot-klant interacties mogelijk te maken, en hoe vertalen de klantbehoeften en vereisten zich in richtlijnen voor een ontwerp van gepersonaliseerde service robot-klant interacties?

Het Centre for Market Insights (lectoraat Emerging Technology for Business) van de Hogeschool van Amsterdam, de Social AI Group van de Vrije Universiteit Amsterdam, en TMO Fashion Business School willen deze vraag samen met de twee retailers beantwoorden. Daartoe zetten zij een combinatie van scenario onderzoek, personas onderzoek, mock-up onderzoek, en een Restricted Wizzard-of-Oz studie in. De opgedane kennis is van waarde voor de retail en fungeert voor het consortium tegelijkertijd als een eerste stap van een langdurig onderzoeksprogramma. Dit projectvoorstel sluit aan bij eerdere onderzoeken en projecten op het gebied van innovatieve winkeltechnologie van het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) als initiatiefnemer van dit projectvoorstel. Daarnaast sluit het aan bij het robotica-onderzoek van de Social AI Group van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het door TMO Fashion Business School (TMO) gecoördineerde Future Proof Retail HYPE Lab.

Gepubliceerd door  CAREM 19 mei 2021

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 30 jun 2021

Contact