Centre for Economic Transformation | CET

Innovative Retail Technology 2019-2020

Project

Via onderzoeksprojecten, living labs en expertgroepen is er veel kennis beschikbaar over de mogelijkheden die innovatieve retail technologie de retailer biedt. Deze kennis inspireert de retailer maar helpt hem niet om daadwerkelijk een technologie te kiezen en te implementeren. Om de beschikbare kennis implementeerbaar te maken ontwikkelt de ShoppingTomorrow-expertgroep Innovative Retail Technology 2019-2020 een interactieve tool.

Tool

Met deze tool kan de retailer in kaart brengen in hoeverre hij klaar is voor bepaalde technologieën (readiness), welke technologieën het beste bij zijn doelstellingen passen (match), en welke stappen hij kan zetten om een gekozen technologie te implementeren (action). De tool helpt retailers bij het kiezen en in gebruik nemen van innovatieve technologie. Tevens levert de data van het toolgebruik de expertgroep nieuwe inzichten op.

Gesprek

Als fundament voor de te ontwikkelen interactieve tool zal de expertgroep in gesprek gaan met retailers en technologiepartijen. Bij de gesprekken staat het belang van de retailer voorop waarbij het Store Sales Cycle model, dat in het onderzoeksjaar 2018-2019 door de expertgroep Innovative Retail Technology is ontwikkeld, als kader wordt gebruikt.

Bluepaper

Met de input van de retailers en technologiepartijen wordt een bluepaper geschreven. Gebaseerd op de bluepaper zal vervolgens de interactieve tool worden ontwikkeld. In de tool doorloopt de retailer een beslisboom om te bepalen waar hij staat en of bepaalde technologieën geschikt voor hem zijn. Indien een retailer de implementatie van een voor hem geschikte technologie overweegt dan kan hij dit in de tool aangeven. Vervolgens levert de tool een adviesrapport aan hem op waarmee hij niet alleen een samenvatting van de uitkomsten van de tool krijgt maar ook een stappenplan om de technologie daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Gepubliceerd door  CAREM 19 mei 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 feb 2020