Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Studenten verzamelen faal- en herstartverhalen van ondernemers

7 nov 2018 08:53 | Ondernemerschap

Tweedejaars studenten van de opleiding Commerciële Economie hebben door interviews af te nemen de eerste 110 faal- en herstartverhalen van ondernemers verzameld voor het onderzoeksproject Fenix.

Fenix is onderdeel van het onderzoeksprogramma Failure & Recovery van het lectoraat Entrepreneurship. Het project zorgt ervoor dat ervaringen van ondernemers die falen en weer opstaan en de lessen die hieruit worden getrokken hun weg vinden in onderwijsmateriaal en beleid. 

Studenten vullen de database en werken aan onderzoeksvaardigheden

Fenix is genoemd naar de feniks, een fabeldier uit de Griekse mythologie, waarvan de Grieken geloofden dat deze in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Veel ondernemers die met tegenslagen te maken hebben of hebben gehad, vinden weer de weg omhoog. 

Aan de hand van de database van verhalen willen de onderzoekers van het lectoraat patronen beschrijven die ondernemers en het werkveld om hen heen helpen. HvA-studenten zijn betrokken bij het dataverzamelingsproces. Zij krijgen door de interviews die ze afnemen inzicht in ondernemerschap en leren onderzoeksvaardigheden als interviewen en transcriberen.

In januari wordt de database met ondernemersverhalen verder uitgebreid door studenten van de Faculteit Digital Media en Creatieve Industrie.