Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Digitale dienstverlening voor ondernemers in de knel ondermaats

2 okt 2018 13:22 | Ondernemerschap

De digitale dienstverlening van gemeenten voor ondernemers met financiële problemen laat te wensen over en loopt achter bij de belofte van de overheid uit 2012 dat burgers en ondernemers binnen vijf jaar digitaal met haar zaken konden doen.

Voor burgers is een digitale bijstandsaanvraag intussen bij 94% van de gemeenten beschikbaar. Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in (tijdelijke) financiële problemen zijn gekomen, kunnen gebruikmaken van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Ze kunnen dit echter slechts bij 33% van de gemeenten digitaal regelen.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en stichting ONL voor Ondernemers hebben met ondersteuning van onderzoekers van het lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam de digitale dienstverlening rond de Bbz-regeling bij alle 380 gemeenten in kaart gebracht.

Digitaal regelen bij 125 gemeenten

Uit de Meting aanbod gemeentelijke digitale dienstverlening aan ondernemers in zwaar weer blijkt dat bij 125 gemeenten digitale informatie beschikbaar is over bijstand voor ondernemers en bestaat de mogelijkheid om een digitale Bbz-aanvraagte doen. Een IOAZ-bijstandsuitkering aanvragen voor ondernemers vanaf 55 jaar oud is bij 26% van gemeenten digitaal mogelijk.

Bij 228 gemeenten is uitsluitend digitale informatie te vinden en kan geen digitale bbz-aanvraag worden gedaan. Bij 27 gemeenten ontbrak elke vorm van digitale informatie over de bbz-regeling voor ondernemers. Veel gemeenten werken samen in regionaal verband op het gebied van sociale zekerheid.

Goed functionerend sociaal vangnet van belang

Ingrid Wakkee, lector Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam, voegt daaraan toe dat adequate digitale dienstverlening aan ondernemers in zwaar weer bijdraagt aan de overlevingskansen van de bedrijven: "Snelheid van handelen is cruciaal bij problemen, want anders kan snel een onomkeerbare situatie ontstaan."