HvA Bibliotheek

Websites

Er zijn talloze websites met interessante informatie over onderwijs en pedagogiek. Hieronder vind je een selectie van organisaties die onderzoeken, rapporten, statistieken etc. beschikbaar stellen.

Adviesbureaus

Overheidsinformatie

 • Rijksoverheid – website van de 11 ministeries waaronder Ministerie van Onderwijs
 • Centraal Bureau voor de Statistiek – publiceert cijfers, statistiek en rapporten volgens thema’s zoals Onderwijs, Arbeid en Inkomen
 • Sociaal Cultureel Planbureau – doet wetenschappelijk onderzoek op o.a. sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties
 • Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam – doet wetenschappelijk onderzoek voor de gemeente Amsterdam op alle gebieden (Onderwijs, kerncijfers enz.)
 • Onderwijs en jeugd Amsterdam – de gemeente Amsterdam publiceert hier gemeentelijke informatie en regelingen over o.a. Onderwijs en Jeugd, leerplicht, kinderopvang
 • Onderwijsinspectie – de Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Rapporten, beleidsvoornemens, excellent onderwijs, informatie over toetsing, analyses van onderwijsopbrengsten vind je op deze site
 • Onderwijsraad – de Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege en adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. Adviezen en beleidsaanbevelingen staan op deze site

Onderzoek

 • ECBO Expertisecentrum Beroepsonderwijs onderhoudt de Canon beroepsonderwijs, een verzameling artikelen over verschillende onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie. Geschreven door experts uit onderzoek, beleid en het werkveld en zijn verdeeld in 10 thema’s. Per thema maakt de Canon onderzoek, wet- en regelgeving, websites toegankelijk. In elk artikel wordt verwezen naar relevante literatuur en (beleids)documenten of websites.
 • Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding – het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA levert d.m.v. praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk op het gebied van Onderwijs en Opvoeding. Het centrum bestaat uit 7 lectoraten en een onderzoeksprogramma Urban Education. Bekijk de publicaties en projecten.
 • Kohnstamm Instituut – Kohnstamm Onderzoeksinstituut (UvA) is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg.
 • Leraar 24 – kennisplatform van, voor en door leraren in PO, SO, VO en beroepsonderwijs wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, toegesneden op leraren. Samenwerkingsverband tussen o.a Kennisnet , (ICT in het onderwijs), NTR en het Welteninstituut (functie en rol technologie bij leren en doceren).
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs d.m.v. coördineren en financieren van onderwijsonderzoek en het verbeteren de verbinding tussen praktijk en onderzoek. NRO onderhoudt een onderwijs kennisportal met 20 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Hierin staan toegankelijke samenvattingen van kennis uit onderwijsonderzoek, met een verwijzing naar (wetenschappelijke) publicaties. Het grootste deel van de informatie is gratis in te zien of te downloaden. Het is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 • Onderzoeksinstituut van de Universiteit van Groningen – onderzoeksinstituut van de Universiteit van Groningen over de vormgeving van onderwijs en onderwijsleerprocessen, de organisatie van onderwijs, de inrichting van kwaliteitszorg, rendements- en aansluitingsvraagstukken.
Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 13 augustus 2020