HvA Bibliotheek

AI-gegenereerde content in APA-stijl

APA-bronvermelding naar AI-content

Steeds vaker zijn teksten en afbeeldingen gegenereerd door AI-systemen. Maak je gebruik van zulke teksten en afbeeldingen? Dan is het ook noodzakelijk dat je de bron correct vermeldt. Hoe je dat doet, hangt af van welke citatiestijl je gebruikt. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van AI elkaar snel opvolgen, hebben nog niet alle citatiestijlen richtlijnen voor het vermelden van AI-gerelateerde content gemaakt. Bij APA is dat wel het geval. Op deze pagina vind je allerlei voorbeelden.

Tekst en afbeeldingen die je met behulp van AI hebt gegenereerd, worden niet gezien als je eigen werk. Je dient dus de bron te vermelden. Het is alleen niet altijd even duidelijk wat de specifieke bronnen van AI-gegenereerde content zijn, zoals in het geval van ChatGPT. Die content wordt gegenereerd op basis van enorme hoeveelheden data. Daarom geldt:

  • Verwijs naar het gebruikte AI-model, bijvoorbeeld ChatGPT.
  • Geef aan welke prompt (instructie) je hebt gebruikt.

Werk je binnen jouw opleiding of vakgebied volgens de APA-citatiestijl? Houd deze dan ook aan voor je bronvermelding voor AI-gegenereerde content. We lichten dit toe voor AI-gegenereerde tekst en AI-gegenereerde afbeeldingen.

NB De mogelijkheden op het gebied van AI zijn sterk in beweging. APA blijft bezig om deze ontwikkelingen in de richtlijnen te verwerken. Houd de APA style blog over How to cite Chatgpt (en andere AI- tools) in de gaten als je op de hoogte wilt blijven.

AI-gegenereerde tekst

Bronvermelding in (lopende) tekst

  • Verwijzing in de tekst: (OpenAI, 2023)
  • Verwijzing als lopende tekst: OpenAI (2023)

Als je een AI-tool gebruikt voor je werkstuk, vermeld je het volgende:

  • Hoe je AI in je werk hebt gebruikt.
  • De prompt (instructie).
  • De gegenereerde tekst.

Geef in de tekst aan welk gedeelte door ChatGPT is gegenereerd, dat kan zowel met een citaat als met een parafrase, en welke prompt (instructie) je hebt gegeven. Bijvoorbeeld:

Voor het formuleren van de probleemstelling is gebruikgemaakt van ChatGPT (OpenAI, 2023) met als opdracht “…”.

Als je de door ChatGT gemaakte tekst als bijlage opneemt, hoef je in de tekst alleen te verwijzen naar de bijlage:

Voor het formuleren van de probleemstelling is gebruikgemaakt van ChatGPT (OpenAI, 2023; zie Bijlage A).

Bronvermelding in bronnenlijst

Een bronvermelding naar AI-gegenereerde tekst bouw je als volgt op in je bronnenlijst:

Ontwikkelaar. (publicatiejaar). Naam van AI-tool (Versienummer of -datum) [Type AI-model]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://xxxxx

Voorbeeld voor bronnenlijst:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Versie 14 maart 2023) [Large language model]. Geraadpleegd op 5 april 2023, van https://chat.openai.com

  • OpenAI is de ontwikkelaar van AI-tool ChatGPT.
  • Tussen ronde haakjes vermeld je de datum die onderaan de chat-pagina staat.
  • Tussen vierkante haakjes 'Large language model'. Dit hoef je niet te vertalen, deze term is ook in het Nederlands gangbaar.

AI-gegenereerde afbeeldingen

Ook bij AI-afbeeldingen dien je de een bronvermelding te maken.

Bronvermelding in tekst

... in Figuur X...

Bronvermelding boven figuur

Figuur X
Titel figuur

Bronvermelding onder figuur

Opmerking. Afbeelding gegenereerd met de prompt "....." door OpenAI, DALL-E, 2023 (https://labs.openai.com ).

Als de prompt heel lang is kun je deze opnemen in een bijlage en het onderschrift te wijzigen in:

Opmerking. Afbeelding gegenereerd door OpenAI, DALL-E, 2023 (https://labs.openai.com ), zie Bijlage Y voor de prompt.

De opmerking mag in een kleiner lettertype.

Bronvermelding in bronnenlijst

Ontwikkelaar. (publicatiejaar). Naam van AI-tool (Versienummer of-datum) [Type AI-model]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxxx

Afbeeldingen zijn net als tekst gecreëerd met behulp van een geschreven opdracht (prompt). Daarom vul je bij beschrijving ‘Large language model’ in:

OpenAI. (2023). DALL-E (Versie 2) [Large language model]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://labs.openai.com

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 12 juli 2023