HvA Bibliotheek

AuteursrechtInformatiePunt

Mag je citeren uit andermans werk, of een op internet gevonden afbeelding gebruiken voor je scriptie of dissertatie? Wie heeft het auteursrecht op een ingeleverde scriptie of afgerond onderzoek? Waar moet je aan denken als je een artikel aanbiedt voor publicatie bij een uitgever? Wat is geoorloofd bij het samenstellen van een reader of ander onderwijsmateriaal? Hoe zit het met octrooirecht op een uitvinding tijdens een onderzoek? Waar moet je jouw unieke tekening of model beschermd krijgen?

Meer weten over intellectuele eigendomsrechten? Lees dan ook de Regeling Intellectueel eigendom en kennisvalorisatie en het Richtsnoer Intellectueel Eigendom tussen student en instelling.

Verdere vragen? Mail dan naar het team Auteursrecht van de Bibliotheek via auteursrecht@hva.nl.

Auteursrecht in het algemeen

Auteursrecht is kort gezegd het recht van de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk wordt openbaar gemaakt en vermenigvuldigd. Auteursrecht wordt automatisch geregeld door de Auteurswet. De maker/auteur hoeft hier niets voor te doen. Een auteur kan het auteursrecht geheel of gedeeltelijk overdragen, bijvoorbeeld aan een uitgever. Algemene informatie over Onderwijs en Auteursrecht: www.onderwijsenauteursrecht.nl.

De duur van auteursrecht

Als de maker een privépersoon is, geldt het auteursrecht tot 70 jaar na zijn dood; het recht gaat over op de erfgenamen. Als de maker een instelling is, geldt het auteursrecht tot 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk.

Toestemming voor gebruik

De Auteurswet staat toe dat gedeelten van een werk gebruikt worden zonder dat er toestemming nodig is van de auteursrechthebbende, op voorwaarde dat bepaalde regels in acht genomen worden. Voor het onderwijs zijn van belang de regels voor citeren en voor korte overnames. Voor gebruik van een werk buiten deze regels is altijd vooraf toestemming nodig van de maker. De maker kan het gebruik verbieden of (tegen een vergoeding) toestaan.

Verdere informatie

Op de site Auteursrechten in het hoger onderwijs van SURF is uitgebreide informatie over auteursrecht te vinden. Met zoekfilters kun je de resultaten toespitsen op thema (publicaties, beeld en geluid), doelgroep (student, docent, onderzoeker) en rol (auteur, gebruiker).

We hebben de belangrijkste informatie over auteursrecht vanuit de Bibliotheek uiteengezet voor studenten, docenten en onderzoekers. Klik op onderstaande knoppen voor een verwijzing naar informatie die relevant is voor jou.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 2 november 2022