Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Studentenraad

AI for Students

De studentenraad van ons Centre of Expertise denkt mee over onze strategie en adviseert daarover. Ook haalt de raad de behoefte op van studenten en komt het met eigen plannen/ideeën die daarop aansluiten. Zo zal de raad ook zelf - en samen met het kernteam van Applied AI - events en trainingen organiseren.

Met de raad willen we alle studenten van de Hogeschool van Amsterdam beter bedienen. Waar hebben zij behoefte aan? Waar zouden zij meer over willen leren en wat kan er bijvoorbeeld beter geregeld worden in het curriculum? De studentenraad heeft een belangrijke stem. De raad werkt zelfstandig en is zelfsturend. Vanuit iedere faculteit en bijbehorend AI-lab is een student voor de raad aangesteld.

We zijn heel blij met deze versterking! Benieuwd wie er op dit moment in de studentenraad zitten?

Kevin

Koen

Martijn

Vincent

Leer Koen, Kevin, Martijn en Vincent hieronder beter kennen

Vertegenwoordigt het Centre for Financial Innovation van de Faculteit Business en Economie

Mijn naam is Kevin, ik ben achttien jaar oud en zit momenteel in het derde jaar van de opleiding Finance & Control. Mijn leerdoel als student is om kundig genoeg te worden op het gebied van Finance & IT om tijdrovende financiële zaken te kunnen versnellen.

Mijn ambities binnen de studentenraad zijn:

  1. Het betrekken van studenten bij de ontwikkelingen binnen AI.
  2. Het realiseren van een nauwe samenwerking tussen de beroepspraktijk en het onderwijs op het gebied van AI.
  3. Met studenten sparren over de behoefte van AI-onderwerpen in hun vakkenpakket, en op basis daarvan advies uitbrengen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Vertegenwoordigt het Smart Asset Management Lab van de Faculteit Techniek

Mijn naam is Koen en ik ben een eerstejaarsstudent Toegepaste Wiskunde met een grote interesse voor Artificiële Intelligentie en Data Science. In ons dagelijks leven wordt steeds meer AI gebruikt, bijvoorbeeld door Netflix, YouTube en Facebook. Mijn doel voor de studentenraad is ervoor te zorgen dat iedereen op de HvA begrijpt wat AI is en hoe het wordt gebruikt door bedrijven. Zo kunnen we geïnformeerde beslissingen maken over wat we wel en niet toelaten in ons leven.

Vertegenwoordigt het Legal Tech Lab van de Faculteit Maatschappij en Recht

Ik ben Martijn, 31 jaar en ben een Rechtenstudent met een IT-achtergrond. Ik heb altijd al rechten willen studeren en combineren met IT. Voor de studentenraad wil ik graag samen met de andere leden hoogstaande oplossingen bedenken en bouwen, die de maatschappij en bedrijven ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken.

Vertegenwoordigt het Smart Education Lab van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Mijn naam is Vincent, ik ben vierdejaarsstudent aan de tweedegraads lerarenopleiding aardrijkskunde. Sinds kort heb ik veel belangstelling voor de onderwijsontwikkelingen rondom Kunstmatige Intelligentie. Zelf ben ik bezig met het opzetten van een digitaal platform voor aardrijkskunde, waarin Learning Analytics wordt toegepast om een gepersonaliseerd leertraject voor leerlingen te creëren.

Met mijn inzet in de studentenraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de vertaling van actuele ontwikkelingen omtrent AI naar het hoger en middelbaar onderwijs. Daarnaast wil ik de drempel tussen aankomende docenten en digitale middelen in het klaslokaal verlagen. Dit verwacht ik te doen door studenten en docenten praktische handvatten te bieden om Kunstmatige Intelligentie behapbaar in te zetten in hun unieke onderwijsomgeving.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 15 juli 2021