Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Studentenraad 2021-2022

Leer de raad beter kennen

Kevin

Siar

Martijn

Vincent

Leer Kevin, Siar, Martijn en Vincent hieronder beter kennen

Kevin de Bruin

Vertegenwoordigt het Centre for Financial Innovation van de Faculteit Business en Economie

Mijn naam is Kevin, ik ben negentien jaar oud en zit momenteel in het vierde jaar van de opleiding Finance & Control. Mijn leerdoel als student is om kundig genoeg te worden op het gebied van Finance & IT om tijdrovende financiële zaken te kunnen versnellen.

Mijn ambities binnen de studentenraad zijn:

  1. Het betrekken van studenten bij de ontwikkelingen binnen AI.
  2. Het realiseren van een nauwe samenwerking tussen de beroepspraktijk en het onderwijs op het gebied van AI.
  3. Met studenten sparren over de behoefte van AI-onderwerpen in hun vakkenpakket, en op basis daarvan advies uitbrengen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Siar Sedig

Vertegenwoordigt het Responsible AI Lab van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Ik ben Siar en ik studeer Technische Informatica en Engineering. De wereld verandert iedere seconde. Deze wordt complexer, uitdagender en vaak moeilijk te omvatten met alle technologische ontwikkelingen. Hoe kunnen we de juiste tools bedenken en implementeren om ons leven juist makkelijker te maken? Mijn leerdoel als student is daarom ook om tot creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.

Artificiële Intelligentie (AI) bestaat en gaat de wereld op z’n kop zetten, maar wat betekent dat concreet voor jou en mij? En hoe kunnen wij daarop anticiperen? Mijn doel voor de studentraad is de kennis van studenten over AI te verbreden en de toepassing van AI in hun eigen studie en werkveld zichtbaar te maken.

Martijn de Coo

Vertegenwoordigt het Legal Tech Lab van de Faculteit Maatschappij en Recht

Ik ben Martijn, 32 jaar en ben een rechtenstudent met een IT-achtergrond. Ik heb altijd al rechten willen studeren en combineren met IT. Voor de studentenraad wil ik graag samen met de andere leden hoogstaande oplossingen bedenken en bouwen, die de maatschappij en bedrijven ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken.

Vincent Goedhart

Vertegenwoordigt het Smart Education Lab van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Mijn naam is Vincent, ik ben vierdejaarsstudent aan de tweedegraads lerarenopleiding aardrijkskunde. Sinds kort heb ik veel belangstelling voor de onderwijsontwikkelingen rondom Kunstmatige Intelligentie. Zelf ben ik bezig met het opzetten van een digitaal platform voor aardrijkskunde, waarin Learning Analytics wordt toegepast om een gepersonaliseerd leertraject voor leerlingen te creëren.

Met mijn inzet in de studentenraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de vertaling van actuele ontwikkelingen omtrent AI naar het hoger en middelbaar onderwijs. Daarnaast wil ik de drempel tussen aankomende docenten en digitale middelen in het klaslokaal verlagen. Dit verwacht ik te doen door studenten en docenten praktische handvatten te bieden om Kunstmatige Intelligentie behapbaar in te zetten in hun unieke onderwijsomgeving.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 27 juni 2022