Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Organisatie Centre of Expertise Applied AI

Het Centre of Expertise (CoE) wordt aangestuurd door dit kernteam:

 • Nanda Piersma - Wetenschappelijk Directeur
 • Geert Wissink - Programma Manager
 • Liza Verheijke - Community Manager
 • Elvira Wijnen - Project Manager
 • Samantha Maria Koster - Project Ondersteuner
 • Susanna Ströer - Communicatiemedewerker

Tevens heeft het CoE een Raad van Advies die meedenkt en adviseert over de strategie. De raad bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitters:
  • Frank Kresin - decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, penvoerder Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence
  • Nynke van Dijk - decaan Faculteiten Bewegen, Sport en Voeding & Gezondheid
 • Interne leden:
  • Ben Kröse - oud-lector Digital Life, voorzitter platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO)
  • Bianca Buurman - lector Transmurale Ouderenzorg
  • Ineke Bussemaker - decaan Faculteit Business en Economie
  • Ramon Puras - decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding
 • Externe leden:
  • Marcel Worring - Informatics Institute (IvI) Universiteit van Amsterdam, directeur Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) Amsterdam
  • Marleen Stikker - oprichter, directeur, bestuurder van de Waag
  • Nina Tellegen - directeur Amsterdam Economic Board
  • Jan van Erp - principal scientist Human Action Design bij TNO, hoogleraar aan Universiteit Twente

 1. Het Centre of Expertise is een thematische bundeling van bestaand onderzoek en infrastructuur bij alle faculteiten van de HvA (lectoraten, opleidingen, Digital Society School, etc.). Daarmee wordt het thema AI zichtbaar gemaakt in alle toepassingssectoren.
 2. Het Centre of Expertise is een accelerator voor de bestaande activiteiten binnen de HvA en legt connecties met nieuwe partners in alle domeinen.
 3. Het Centre of Expertise richt zich op zowel korte- als middellangetermijn vraagstukken in labs waarin praktijk, onderwijs en onderzoek samenkomen.
 4. Het Centre of Expertise stelt zich tot doel om de data- en brede AI-wijsheid (basiskennis) van alle HvA-studenten en -medewerkers te bevorderen om daarmee professionals van de toekomst toe te rusten voor de digitale transitie.
 5. Het Centre of Expertise biedt een inclusieve vorm van leven-lang-leren: werken in co-creatie in innovatieve omgevingen (labs) en deelnemen aan openbare masterclasses en trainingen.
 6. Het Centre of Expertise levert een actieve bijdrage aan het publieke debat rondom AI en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam.

Voor vragen over of samenwerkingen met de labs van het Centre of Expertise kun je terecht bij:

Centre for Financial Innovation

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 27 mei 2024