Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Organisatie Centre of Expertise Applied AI

Het Centre of Expertise wordt aangestuurd door een kernteam.

De Raad van Advies adviseert het centre over de strategie. De raad bestaat uit:

 • Voorzitter: Frank Kresin - decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, penvoerder Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence
 • Interne leden:
  • Ben Kröse - oud-lector Digital Life, voorzitter platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO)
  • Bianca Buurman - lector Transmurale Ouderenzorg
  • Ineke Bussemaker - decaan Faculteit Business en Economie
  • Ramon Puras - decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding
 • Externe leden:
  • Marcel Worring - Informatics Institute (IvI) Universiteit van Amsterdam, directeur Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) Amsterdam
  • Marleen Stikker - oprichter, directeur, bestuurder van de Waag
  • Nina Tellegen - directeur Amsterdam Economic Board
  • Jan van Erp - principal scientist Human Action Design bij TNO, hoogleraar aan Universiteit Twente
  • Anette Stolvoort - client technical advisor bij IBM

De volgende coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor vragen over/samenwerkingen in de labs van het Centre of Expertise.

Centre for Market Insights

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 5 maart 2021