Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Smart Health and Vitality Lab

Faculteiten Gezondheid & Bewegen, Sport en Voeding

Samen op weg naar een toekomst waarin technologie een vanzelfsprekendheid wordt bij studenten en docenten, en bijdraagt aan vitaliteit en gezondheid. Daar zet het Smart Health and Vitality Lab zich onder meer voor in.

Een mooi voorbeeld van het gebruik van data in de zorg is het REACH+ project, waarin ex-IC-patiënten real-time worden gemonitord tijdens de revalidatie thuis. Twintig COVID-patiënten worden tijdens hun revalidatie dagelijks gemonitord op hun activiteit, hartslag, zuurstof en ervaren vermoeidheid, met behulp van verschillende sensoren (hartslag-, PAM-activiteiten- en saturatiemeter). Dit gebeurt deels automatisch via een verbinding met de eigen smartphone en deels door het invoeren van gegevens. Door de grote hoeveelheid data te presenteren in een overzichtelijk dashboard kunnen we zorgverleners en patiënten ondersteunen, en de zorg verbeteren. Een volgende stap is om de technologie van Artificiële Intelligentie (AI) toe te voegen, die beslissingen ondersteunt.

Een ander praktisch voorbeeld is de ALO-monitor waarin diverse data gemonitord wordt van studenten die in opleiding zijn voor sportleraar. Met die data - en de inzet van AI - kunnen we blessures wellicht voorkomen.

Ondersteunen met technologische hulpmiddelen

Met het Smart Health and Vitality Lab willen we studenten, docenten en onderzoekers ondersteunen bij de snelle technologische ontwikkelingen die ook de vakgebieden van gezondheid, bewegen, sport en voeding aangaan.

De COVID-pandemie heeft aangetoond dat er een tekort aan gekwalificeerd personeel is, waardoor zorgverleners meer zorg moeten verlenen met minder mensen. Dit is alleen mogelijk door zorgverleners optimaal te ondersteunen met technologische hulpmiddelen. AI zetten we dan in om de juiste patiënten de juiste zorg te bieden op de juiste plaats. Ook de komende jaren willen we hoogwaardige zorg leveren bij een toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing. Als we niet investeren in technologie en AI, leidt dit zeker tot een zorg-infarct.

Om AI in de opleidingen en dicht bij docenten en studenten te brengen, is het van belang dat we goede onderzoeksprojecten opzetten en dat we een infrastructuur hebben om de (big) data op te slaan en te analyseren. Hierbij zoeken we interne samenwerking met de Open Science Support Desk van de HvA, maar ook met het datacenter Sport Data Valley. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn goede mensen met specifieke kennis nodig (data-scientists) en zoeken we samenwerkingen met partners.

Wat doet het lab nog meer?

Het Smart Health and Vitality Lab heeft in samenwerking met de Faculteit Techniek van de HvA een health track ontwikkeld in de minor Data Science. Daardoor leren studenten van de Faculteiten Gezondheid & Bewegen, Sport en Voeding AI toe te passen op welzijn en zorg. Daarnaast gaat het lab docenten trainen om AI toe te passen in hun eigen vakgebied. Een algemene AI-basistraining wordt gevolgd door een vakspecifieke workshop. De docenttraining zal in 2022 van start gaan. Een volgende stap is de implementatie van AI in de curricula om studenten AI-ready het werkveld in te sturen.

Samen met het HvA Centre of Expertise Urban Vitality is gekeken naar de rol van AI in onderzoek. Het Smart Health and Vitality Lab is betrokken bij onderzoeksaanvragen met een specifieke AI-component, en het lab werkt samen met verschillende interne en externe partners om onderzoeken op te zetten. Zo is er samenwerking met de andere labs van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence, de HvA-opleiding Biomedische Technologie (BMT), het Amsterdam UMC (afdelingen revalidatie van beide locaties - AMC en VU - en de afdeling medische informatiekunde van het AMC), en de master Informatiekunde (Data Science) van de UvA. Een mix van onderzoekers, docenten en studenten van de verschillende partners voert opdrachten uit en ontwikkelt producten voor de (zorg-)praktijk. Die ondersteunen zorgprofessionals bij het leveren van zorg.

Benieuwd wat het Smart Health and Vitality Lab voor jou kan betekenen? Ben je op zoek naar bijvoorbeeld een (afstudeer-)opdracht, minor of stage? Of wil je als bedrijf/organisatie graag met het lab samenwerken? Neem dan contact op met:

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 22 juli 2022