Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Legal Tech Lab

Faculteit Maatschappij en Recht

In het Legal Tech Lab (LTL) werken onderwijs en onderzoek, samen met twaalf partnerorganisaties uit de rechtspraktijk, aan vraagstukken op het snijvlak van technologie en recht. Artificiële Intelligentie wordt hierbij ingezet ter ondersteuning van juridische processen, zoals advisering en contractering, of in het kader van juridische onderzoeken, zoals bij de behandeling van WOB-verzoeken of due diligence-onderzoek.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bij het (her)ontwerpen van juridische processen door het LTL is design thinking essentieel (legal service design). Door alle gebruikers en belangen in het ontwerpproces te betrekken, wordt geborgd dat technologie verantwoord en gebruiksvriendelijk wordt ingezet en duurzaam in processen wordt ingebed. Binnen de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) is AI voor de juridische opleidingen een zeer relevant en actueel thema. De moderne, praktijkgerichte juridische professionals die FMR wil opleiden, moeten kennis hebben van legal tech: specialistische technologie voor de rechtspraktijk. Daarbij is technologie altijd een middel tot een doel: betere juridische dienstverlening. Het LTL werkt hiernaast ook samen met andere opleidingen van FMR.

Legal tech is verbonden met verschillende maatschappelijke vraagstukken. De inzet van legal tech heeft implicaties voor de toegankelijkheid van het recht (acces to justice, een sustainable development goal). Het biedt kansen voor een eenvoudigere toegang tot gefinancierde rechtsbijstand en kan de kwaliteit van overheidsdienstverlening rondom juridische kwesties (vergunningen, toeslagen, uitkeringen, enzovoort) verbeteren.

Bij organisaties in de rechtspraktijk bestaat een grote kennisbehoefte op het gebied van legal tech. Deze behoefte zorgt voor veel mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek. De wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs maakt het mogelijk dat legal tech een speerpunt is (en blijft) bij de juridische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Onderwijs, onderzoek en de partnerorganisaties creëren zo gezamenlijk unieke kennis en werken aan de rechtspraktijk van de toekomst.

Maar wat doet het lab dan concreet?

Het LTL werkt sinds 2017 structureel en intensief samen met het juridisch bureau van de gemeente Amsterdam (JB). Belangrijk doel is het ontwikkelen en implementeren van gebruiksvriendelijke, juridisch-inhoudelijke verantwoorde en effectieve AI-tools. Deze zijn op basis van no-code of low-code software en kunnen de dienstverlening van het JB structureel verbeteren. Juristen en leden van het management zijn door het LTL getraind in de mogelijkheden van AI en technologie.

Anno 2021 is er bij het JB een legal tech-team (voor een groot deel bemenst door HvA-alumni) en worden de eerste AI-tools geïmplementeerd. Structureel lopen er elk semester (>5) studenten van de bachelor HBO-Rechten (die daarbinnen het door het LTL geïnitieerde Legal Tech Track volgen) een stage, of verrichten zij afstudeeropdrachten op het gebied van AI en technologie in de rechtspraktijk.

Het JB is - samen met drie andere gemeenten en twee provincies - meewerkend partner in het RAAK-subsidieproject ‘Ontwerpen van digitale beslissings-ondersteuning’. In 2021 heeft het JB ook projecten gefinancierd waarin JB en LTL samenwerken met de Digital Society School en het Responsible AI Lab van de HvA, met als doel nog meer mogelijkheden van technologie en AI te verkennen.

Verschillende medewerkers van het JB hebben, ten slotte, ook de deeltijdmaster Legal Management van de HvA gevolgd of volgen deze nog. Zij dragen in hun praktijk dagelijks bij aan verduurzaming van de resultaten van de samenwerking LTL-JB.

Benieuwd wat het Legal Tech Lab voor jou kan betekenen? Ben je op zoek naar bijvoorbeeld een (afstudeer-)opdracht, minor of stage? Of wil je als bedrijf/organisatie graag met het lab samenwerken? Neem dan contact op met:

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 17 februari 2022