Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

AI & Sectorspecifieke toepassingen

Waar onderzoek, onderwijs en de praktijk samenkomen

Binnen de HvA gebeurt al veel op het gebied van Artificiële Intelligentie. Het Centre of Expertise bestaat uit verscheidene labs, waar onderzoek wordt verricht op het snijvlak van AI en een toepassingsgebied.

Een lab is een meerjarige samenwerking van onderzoekgroepen en opleidingen met externe partners: (commerciële) bedrijven, non-profitorganisaties, de overheid en academische instellingen. Voor bedrijven en organisaties is een lab (en daarmee het Centre of Expertise) een betrouwbare kenniseenheid: niet alleen is er kennis over AI en Data Science voorhanden, die kennis is tevens gekoppeld aan een groot aantal domeinen zoals techniek, media, finance, zorg en onderwijs. Organisaties kunnen via het Centre of Expertise kennisopbouw, innovatie en een leven-lang-leren vormgeven.

De activiteiten en resultaten van de labs voeden het onderwijs. Opleidingen en studenten worden bij de labs betrokken, onder meer door (afstudeer-)opdrachten, minoren en vakken in het curriculum. Vanuit de labs komen organisaties in contact met AI talent op zowel bachelor- als masterniveau.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 13 maart 2023