Alumni

Het bestuur

Bestuur 2018

Het bestuur van Hou' en Trouw is belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging en is gekozen uit de leden van de vereniging.
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan haar leden in de Algemene Leden Vergadering. Daarnaast moedigt het bestuur de leden aan om actief deel te nemen aan het opzetten en organiseren van sociale of inhoudelijke activiteiten voor de leden.

Het bestuur bestaat minimaal uit de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een algemeen bestuurslid.

Marjolein van Vlaanderen, Voorzitter, LinkedIn profiel
Sebastiaan Rustenburg, Penningmeester, LinkedIn profiel
Danny Simons, Algemeen bestuurslid, LinkedIn profiel

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 februari 2020