Hogeschool van Amsterdam

HvA Ondernemerschap Onderzoekslunch over de Take-off hbo subsidieregeling

Lunch, leer en discussieer over onderzoek en ondernemerschap. Tweewekelijks op dinsdag van 12.00-13.00 uur.

Evenement

Op dinsdag 11 februari presenteren Jelle Kok en illi Engineering ons de mogelijkheden en kansen met betrekking tot de SIA Take-off hbo subsidieregeling.

Hogescholen zijn broedplaatsen voor innovatief en maatschappelijk gedreven ondernemerschap. Dagelijks werken (oud-)studenten, onderzoekers en lectoren samen met het regionale bedrijfsleven aan innovatieve ideeën om uitdagingen in de maatschappij op te lossen. De regeling Take-off hbo van Regieorgaan SIA biedt hen de middelen om de levensvatbaarheid van deze ideeën te onderzoeken. Bijvoorbeeld door te onderzoeken het product zich verhoudt tot de markt, wat de technische haalbaarheid is en wat het potentiële verdienmodel wordt.

Tijdens deze Ondernemerschap Onderzoekslunch neemt Jelle Kok - Programmamanager Ondernemerschap bij Regieorgaan SIA - de aanwezigen graag mee door de mogelijkheden van de Take-off hbo regeling. Hij gaat daarbij in op de doelstellingen, het proces van de aanvraag en benoemt een aantal succesfactoren. Daarna zal het team van illi Engineering meer vertellen over hun succesvolle Take-off hbo aanvraag en wat voor stimulans dit heeft gegeven voor hun bedrijf.

De lunch wordt aangeboden en georganiseerd door HvA Programma Ondernemerschap. Reserveer van tevoren een plek aan de tafel, zodat we kunnen zorgen dat er genoeg is voor iedereen.

Datum: dinsdag 11 februari 2020
Tijd: 12.00-13.00 uur
Locatie: Wibauthuis, Amsterdam Venture Studios

Kennisuitwisseling tussen HvA-onderzoekers

De HvA Ondernemerschap Onderzoekslunches worden iedere twee weken op dinsdag georganiseerd om kennisuitwisseling te stimuleren tussen HvA-onderzoekers en andere medewerkers met interesse in onderzoek over onderwerpen waarbij ondernemerschap een rol speelt.

Ondernemerschap is een HvA-breed thema. Onderwerpen van de lunches kunnen zodoende variëren van onderzoek naar ondernemerschap in gezondheidszorg, techniek, sociaal ondernemerschap tot fintech, edutech, juridische zaken voor ondernemingen of interessante zaken voor onderzoekers aan de HvA in het algemeen.

Het Programma Ondernemerschap en lectoraat Entrepreneurship organiseren de lunches met bijdragen van Smart City Academy en CEDIS.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 23 januari 2020