Hogeschool van Amsterdam

HBO Take Off

Jouw product kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom de haalbaarheid van je innovatieve idee onderzoeken door de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen. Regieorgaan SIA geeft je die mogelijkheid door haalbaarheidsstudies te financieren voor jouw idee dat voortkomt uit onderzoek.

Deze regeling financiert een haalbaarheidsonderzoek. Je kunt onder andere een octrooionderzoek doen, een inventarisatie maken van beschikbare technologie of een marktanalyse uitvoeren.

Voor wie is het?

Studenten(ondernemers) die de haalbaarheid van een innovatief idee willen onderzoeken. Wordt een Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - de kosten van de haalbaarheidsstudie.

Wanneer kun je aanvragen?

De aanvraag wordt altijd gedaan door een hogeschool én dat kan twee keer per jaar. Heb je als HvA-student(ondernemer) interesse stuur dan een mail naar ondernemerschap@hva.nl

Hoe en waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een eerste schriftelijke beoordeling volgt op uitnodiging de mogelijkheid je plannen kort toe te lichten aan de commissie. Dit is een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject.

De voorstellen worden beoordeeld op 4 criteria die even zwaar tellen bij de beoordeling:

  • kennisbasis en innovativiteit
  • commerciële potentie
  • kwaliteit van het team
  • kwaliteit van het projectplan
Gepubliceerd door  Ondernemerschap Regieorgaan SIA3 mei 2019