Hogeschool van Amsterdam

Profind

Founder: Rogier Brinkers

Founder(s):

Rogier Brinkers

Begonnen in:

Categorie:

Bijzonderheden:

Richt zich op deze SDG's:

Contact opnemen & volgen:

Website
E-mail Rogier@profind.nl
Twitter
Instagram

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 3 december 2020