Hogeschool van Amsterdam

MatiVR

Founder: Hilmar Heijmans

Founder:

Hilmar Heijmans

Begonnen in:

Categorie:

Bijzonderheden:

Richt zich op deze SDG's:

Contact opnemen & volgen:

Website
E-mail
LinkedIn
Facebook
Instagram

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 3 december 2020