Hogeschool van Amsterdam

Waar werk je aan?

Je komt bij het 10K programma binnen met een idee, een idee waar je al een tijd mee rond loopt of waar je tijdens je studie al mee bezig bent geweest. Maar nu is het tijd om de volgende stap te zetten en te bewijzen dat jouw idee echt zo kansrijk is als je zelf geloofd én dat jij degene bent die dit idee kan realiseren. In 20 weken werk je stap voor stap jouw business plan uit en ontwikkel jij de pitches die je nodig hebt anderen te overtuigen.

Bij 10K geloven we dat om te slagen met je startup het belangrijk is om een plan te hebben. Een plan maken betekent niet dat je niet creatief kan zijn of dat ondernemen alleen maar het maken van plannen is. De stappen die je bij 10K zet helpen je om te formuleren wat jouw idee is en inzicht te krijgen in hoe je dit gaat realiseren. Wat moet er gebeuren om een eerste versie van jouw idee bij jouw eindgebruiker te krijgen? En welke middelen heb je daarvoor nodig en hoe krijg je daar toegang toe?

Daarom helpen we je bij 10K stap voor stap de volgende drie dingen inzichtelijk te maken:

  • Desireability: je kan dat er een doelgroep is voor wie de waarde die jullie leveren relevant is (en daarvoor wilt betalen)
  • Feasibility: je kan ook aantonen dat jullie idee echt werkt en dat het realsitisch is het product te maken
  • Viability: en tot slot kan je aantonen dat het jullie organisatie levensvatbaar is, dat jullie als team in staat zijn het idee te realiseren

Om uiteindelijk de Dragon's Den te overtuigen van deze drie zaken hebben we een programma samengesteld dat bestaat uit de volgende elementen

24 Steps of Disciplined Entrepreneurship

Disciplined Entrepreneurship is een systematische methodiek om in 24 stappen innovatie gedreven ondernemingen te starten die is ontwikkeld op MIT. Bij 10K gebruiken we deze methodiek omdat het startups in staat stelt stap voor stap de ingredienten te ontwikkelen voor hun startup en inzet het expliciet maken van de aannames die bewust en onbewust formuleren en deze continu te valideren.

Build your team

Twee dingen waar 10K startups snel achter komen zijn:

  1. een professionele organisatie met duidelijke in het team zijn essentieel
  2. we hebben andere teamleden nodig want we hebben zelf niet de juiste kennis en vaardigheden

Dit is de reden dat je tijdens het 10K programma in zeven stappen werkt aan het expliciet maken van de door jullie gewenste team cultuur, welke expertise jullie nu aanboord hebben, welke expertise daarbij moet én waar je die zou kunnen vinden.

Financial basics

Voor niks komt enkel de zon op en in de tweede helft van het 10K programma richten wij ons daarom op het ondersteunen bij de financiele kant van het business plan. Want als je na 10K een plan hebt voor je product, je weet welke doelgroep je wilt benaderen én hoe je business model eruit gaat zien, dan is het ook handig om te weten hoeveel geld je nodig hebt om dit te realiseren.

Bovendien zal je bij elk gesprek met een financierder, subsidieverstrekker of bij het in kaart brengen van je eigen financiele situatie moeten weten wat er nodig om je plannen te realiseren.

5 Deliverables

Tot slot komen al deze stappen samen in vijf producten: deliverables. Een elevator pitch, dragon's den pitch, een mission statement, een executive summary en een pitch deck.

Bij het ontwikkelen helpen we je om ze zo te maken zodat je ze makkelijk kan aanpassen aan de situatie maar uiteindelijk zal je als startup deze vijf producten regelmatig gebruiken: bij het doen van een aanvraag, om aan te leveren aan de media, bij een conferentie of als je in gesprek gaat met een investeerder. Wel zo handig om de outline er al voor te hebben liggen.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 8 november 2020