Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Mobiliteit

Met onze kennis van stadslogistiek, elektrische mobiliteit en mainportlogistiek dragen we bij aan de ambitie van de MRA voor emissievrije stadsvervoer in 2025 en versterking van de positie als logistieke hub van wereldformaat.

Urban Technology wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan:

 • Een economisch vitale verbinding met wereldwijde mainports.
 • Een betrouwbare en duurzame verbinding met andere regio’s in Europa.
 • Emissievrije en bereikbare steden in de regio.

Deze economisch vitaal, betrouwbaar en duurzaam verbonden MRA komt in gevaar. Het CPB/PBL voorspelt namelijk een groei tot 2050 van circa 20 tot 50 procent in voertuigkilometers, circa 15 tot 60 procent in goederenvolume en circa 350 tot 400 procent volume luchtvracht via Schiphol. De groeiende vraag naar (duurzame) mobiliteit en logistiek in de regio moet worden opgevangen door het beter benutten van capaciteiten en infrastructuur. Anders staat de Metropoolregio Amsterdam al vanaf 2030 ‘stil’, zo stelt CPB/PBL.
Er zijn oplossingen nodig om de logistieke vraag in de Metropoolregio Amsterdam duurzaam te regelen. De regio wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek (goederen-, diensten- en personenverkeer). In 2025 is het stedelijk vervoer in de MRA emissievrij. Door een leidende rol te spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem versterkt de regio de positie van de MRA als logistieke multi-modale hub van wereldformaat.

Mobiliteit en Logistiek richt zich op twee hoofdthema's:

Internationale logistieke regio

 • MRA als innovatieve, ‘global connected’ regio een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationaal bedrijfsleven;
 • Mainport als draaischijf voor internationale goederenstromen
 • Multimodaal en synchromodaal vervoer internationale goederenstromen.

Stedelijke Mobiliteit

Slim, stil en elektrisch vracht- en afvalvervoer en de hiervoor benodigde laadinfrastructuur;

 • Verkeersmanagement voor een betere doorstroming van goederen en personen;
 • CityHubs voor bouw en food
 • Laadinfrastructuur als enabler voor elektrische mobiliteit.

 

De onderzoekspartners bij mobiliteit zijn met name de Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, de StadsRegio, de GVB, luchthaven Schiphol, Schiphol Airport Development Company (SADC) en Havenbedrijf Amsterdam.

 • Board Mobiliteit (Ploos van Amstel);
 • Kernteam Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Ploos van Amstel)
 • Kerngroep Logistiek AEB, lid Amsterdam Logistics Board (ALB) en voorzitter Strategie Tafel Human Capital ALB (Van Damme).

Gepubliceerd door  Urban Technology 11 november 2016