Hogeschool van Amsterdam

Stagebureau Sportkunde

Met een stagiair van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O), haalt u een student binnen die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. De stagiair zelf doet interessante ervaring op en kan opgedane kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk.

Sportkunde - leerroute SM&O kent stages en stageprojecten die studenten uitvoeren in sportorganisaties. In de eerste twee studiejaren zijn de stage(projecten) operationeel van niveau; de activiteiten zijn gericht op het aansturen van een beperkt aantal primaire bedrijfsprocessen. Het betreft opdrachten die op korte termijn zijn te realiseren.

De stages van het derde en vierde jaar vinden op strategisch niveau plaats; het betreft complexere bedrijfsprocessen over langere tijd. Bedrijven of instellingen die in een voor Sportkunde-studenten relevant beroepsveld opereren, kunnen (een team van) studenten inzetten in een stagefunctie of stageproject. Bekijk voor meer details de sectie hieronder.

Eerste en tweede jaar

De eerste twee jaar zijn de stageopdrachten operationeel en vóór alles gericht op het aansturen van korte termijnbedrijfsprocessen. Tijdens het eerste studiejaar houdt de stage (één dag in de week) het organiseren van een evenement in.

In het tweede jaar bestaat de stageperiode (twee dagen in de week ) uit twee semesters (september t/m januari en februari t/m juni). De student doet één semester 'project en organisatie' stage en het andere semester een 'onderzoek en advies' stage. Deze stages kunnen zowel bij een non-profit als een profit sportorganisatie uitgevoerd worden.

Derde en vierde jaar

De stages van het derde- en vierde jaar zijn meer strategisch: de studenten verdiepen zich over langere tijd in complexere bedrijfsprocessen. Behalve primaire processen spelen hierbij ook bestuursprocessen een grote rol. In het vierde jaar verwachten wij van onze studenten dat zij vanuit een eigen visie de praktijk tegemoet treden en vernieuwende wegen inslaan.

De uitdagingen waarvoor studenten komen te staan, zijn 'real life' en worden ook als zodanig uitgevoerd; papieren plannen zijn niet genoeg. In het derde en vierde jaar is het studieprogramma zelfs zo flexibel dat de student in overleg met het stagebedrijf afspraken kan maken over zijn inzet. Dat kan variëren van een tot vijf dagen per week. De stages bedragen in al met al ongeveer dertig procent van de totale opleidingstijd.

Semester 1: eind augustus tot en met eind januari
Semester 2: begin februari tot en met eind juni

Download overzicht stageperiodes Sportkunde - leerroute SM&O

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 18 december 2018