Hogeschool van Amsterdam

Afstuderen voltijd HBO-ICT

Op deze pagina vind je informatie over de afstudeeropdracht (voltijd). Tijdens de afstudeeropdracht werk je circa 100 dagen, een semester, aan een afgebakende opdracht waarin je aantoont dat je een opdracht uit je toekomstige beroep zelfstandig kunt uitvoeren. Gebruik de Handleiding en de Planning Afstudeeropdracht, rechts op de pagina, om je afstudeeropdracht goed voor te bereiden. Je kunt de stagemarkt en stagebank gebruiken om een opdracht te vinden, leg deze wel altijd ter goedkeuring voor aan de afstudeercommissie. Voor het opleveren van producten gebruik je OnStage.

Op dinsdag 16 april 2019 wordt er van 8.30 u. tot 9.20 u. uur in MLH 01A40 voorlichting gegeven over het afstuderen voor studenten die in semester 1 van studiejaar 19/20 aan de afstudeeropdracht willen beginnen.

Je kunt ook direct naar:

 

Een goede afstudeeropdracht moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De opdracht is van het niveau dat past bij een pas afgestudeerde hbo-ingenieur;
 • De afstudeeropdracht vormt zoveel mogelijk een afgerond geheel, waarvan verwacht kan worden dat het in een periode van 100 werkdagen (5 maanden) kan worden uitgevoerd. 
 • De opdracht bevat een onderzoekscomponent. Sinds een aantal jaren speelt praktijkgericht onderzoek een steeds belangrijker rol in het hbo-onderwijs. Er wordt nu van alle hbo-afgestudeerden verwacht dat zij in staat zijn op systematische wijze praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Dit moet ook blijken uit hun eindwerkstuk. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor de student om tijdens zijn afstudeeropdracht onderzoek te doen en er verslag van te doen in zijn scriptie. Meestal kan dit in het kader van de oorspronkelijke opdracht en verrijkt het de uitkomst.

Vijf keer per jaar vinden er afstudeerzittingen plaats. Tijdens een afstudeerzitting rond je je afstudeeropdracht af. Zie voor de jaarplanning van de afstudeerzittingen de pagina Afstudeerzitting HBO-ICT. Het rooster van de eerstvolgende afstudeerzittingperiode vind je op de pagina Rooster afstudeerzittingen HBO-ICT.

Je rondt je afstudeeropdracht binnen 9 maanden na de startdatum af. Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk om een verlenging aan te vragen van de duur van je afstudeeropdracht met maximaal één blok.

 

Voorwaarden om met je afstudeeropdracht te mogen starten

Je mag aan je afstudeeropdracht beginnen als je: 

 • in het bezit bent van je propedeusecertificaat;
 • alle studiepunten uit het tweede jaar hebt behaald;
 • je (praktijk)stage in zijn geheel hebt afgerond of stagevrijstelling hebt;
 • ten minste 200 studiepunten hebt behaald;
 • loopbaanadviseur akkoord is;
 • de opdracht door de afstudeercommissie hebt laten goedkeuren;

 

Je mag aan je afstudeeropdracht beginnen als je: 

 • in het bezit bent van je propedeusecertificaat;
 • alle studiepunten uit het tweede jaar hebt behaald;
 • je (praktijk)stage in zijn geheel hebt afgerond of stagevrijstelling hebt;
 • ten minste 48 studiepunten hebt behaald uit het afstudeerfaseprogramma, waaronder 24 projectpunten;
 • loopbaanadviseur akkoord is;
 • de opdracht door de afstudeercommissie hebt laten goedkeuren.

Informatie en handleidingen vind je in de VLO-course:

BIM vt Afstudeerstage (VLO)

 

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 26 maart 2019