Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Expertise Store Innovation Lab

Retailers helpen innoveren

Het Store Innovation Lab ontwikkelt stuurinformatie aan de hand van gevalideerde praktijkvoorbeelden, zodat de individuele winkelier beter in staat is om keuzes te voor technologische innovaties in zijn winkelconcept.

Het Store Innovation Lab hanteert de volgende methodieken om deze stuurinformatie te ontwikkelen:

  • Het uitvoeren van controleerbare experimenten om het effect van een bepaalde technologie te meten
  • Het uitvoeren van een veldexperiment op de winkelvloer om het effect van een bepaalde technologie te meten
  • Het analyseren van data die winkels hebben verzameld en met ons delen
  • Het analyseren van branches aan de hand van data die is verzameld door studenten
Gepubliceerd door  Ondernemerschap 5 december 2016