Hogeschool van Amsterdam

Symposium Urban Education

Symposium

Hoe kunnen we de samenwerking met de stad verder vormgeven? Tijdens het symposium Urban Education gaan we verder met deze zoektocht. We nodigen u op 16 maart van harte uit met ons in gesprek te gaan hoe we onze samenwerking met de stad verder vorm kunnen geven. Docenten hebben rondom verschillende thema's in de afgelopen periode is een zestiental producten ontwikkeld die u in de galerie in de Kohnstammzaal kunt bekijken.

Lesgeven

Programma

We heten u vanaf 12.30 uur van harte welkom in de Kohnstammzaal waar u een galerie vindt met alle zestien producten.

12.30 uur Inloop en galerie met producten van alle deelnemers
13.00 uur Opening symposium door Ramon Puras, Decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding
13.10 uur

Keynote: School in grootstedelijke context
Van een school met uitdagingen naar een uitdagende school.
Rick Volder, rector CBurg

13.40 uur

Keynote: stad als leeromgeving
De stad als bron voor onderwijs en opvoeding - fieldlabs?
Rob Andeweg, programmamanager ‘HvA in de stad’ oprichter van BOOT, de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling

14.15 uur

Gespreksrondes

  • De stad als netwerk door Gisela van der Doelen, Neander Houben en Erik Min
  • Curriculum(vernieuwing) in relatie tot grootstedelijke context door Odette Spee, Kirsten Nohr en Debbie Collignon
  • Burgerschap door Danielle van der Maten, Anita Damkot, Femke Kitselaar, Jordi Vermeulen en Marcus Eshuis
  • De student (klas) als bron door Jasmijn Vosbergen, Liesbeth van der Weide en Joke Klaassen
  • Competenties van docenten in grootstedelijke omgeving door Lucia Fiori, Ieke Egas Reparaz, Erik Min en Peter Mudde
16.15 uur

Panelgesprek; Urban Education van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding - hoe nu verder? Moderatoren: Hessel Nieuwelink en Daniele Polisenska.

16.45 uur Napraten

 

Aanmelden

U kunt zich tot donderdag 15 maart aanmelden voor het symposium, u maakt hierbij ook direct de keuze aan welke gespreksronde u deel wilt nemen. Een beknopte beschrijving van de gespreksrondes vind u onder het aanmeldformulier.

Gespreksrondes
 

De stad als netwerk

Op welke wijze kunnen docenten (in opleiding) het bedrijfsleven, culturele instellingen en andere bronnen binnen een stad als Amsterdam inzetten om hun netwerk uit te breiden en in te zetten?  Gisela van der Doelen (Natuur en Scheikunde), Neander Houben (Pedagogiek), Erik Min (Mens & Technologie) presenteren de uitkomsten van hun projecten en gaan hierover in gesprek met de deelnemers.

Curriculum(vernieuwing) in relatie tot grootstedelijke context

Binnen dit thema is gekeken naar de wijze waarop grootstedelijke thema’s een plek hebben gekregen binnen het HvA-curriculum. Een van de onderzoeken richt zich op sociale inclusie van kinderen. Odette Spee en Kirsten Nohr (bachelor Pedagogiek), Debbie Collignon (master Pedagogiek) gaan hierover graag over in gesprek.

Burgerschap

Binnen dit thema is de leefwereld van studenten en leerlingen als uitgangspunt genomen voor burgerschapsonderwijs. Er is gekeken tot welke didactische vernieuwing dit kan leiden in het curriculum in de betreffende opleidingen. Danielle van der Maten (Frans), Anita Damkot (Nederlands), Femke Kitselaar (Engels), Markus Eshuis (Aardrijkskunde), Jordi Vermeulen (Maatschappijleer) gaan hierover graag met u in gesprek.

Kijk op www.hva.nl/kenjeklas voor meer informatie over het product van Jordi Vermeulen. 

De student (klas) als bron

Binnen dit thema is geïnventariseerd hoe we de achtergronden van studenten en docenten kunnen benutten binnen ons onderwijs. Welke ervaringen en goede voorbeelden komen hieruit naar voren? Jasmijn Vosbergen (Wiskunde), Liesbeth van der Weide (Horeca & Voeding en Joke Klassen (Geschiedenis) gaan hier graag met u over in gesprek.

Competenties van docenten in grootstedelijke omgeving

Hoe speelt ‘Urban’ op de scholen van onze studenten en wat vraagt ‘Urban’ aan kennis, vaardigheden en houding van een toekomstige docent? Als je de antwoorden op die vragen hebt, wat zijn dan vervolgens zinvolle verbetersuggesties voor scholen en lerarenopleidingen om onze studenten beter voor te bereiden op hun toekomstig beroep in een urban setting? Deze vragen én antwoorden zijn het onderwerp van deze gespreksronde. Lucia Fiori (minor ‘Docent in het MBO’), Ieke Egas Reparaz (PABO), Peter Mudde (Biologie).

Meer informatie

Wilt u meer inhoudelijke informatie over het symposium, dan kunt u contact opnemen met Hessel Nieuwelink via h.nieuwelink@hva.nl. Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen met Monika Kuzma via m.kuzma@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 maart 2018