Hogeschool van Amsterdam

Arbeid en Gezondheid

De ontwikkelingen in het werkveld van arbeid en gezondheid zijn groot. De duurzame inzetbaarheid van de werknemer krijgt meer aandacht. Het wordt belangrijker om te voorkomen dat werknemers zich ziek melden en dat bij (dreigend) verzuim de arbocoach actie onderneemt. Soms krijgen mensen gezondheidsproblemen zonder directe relatie met het werk maar die het werken wel beïnvloeden. In de minor leer je als arbocoach hoe je iets voor deze mensen kunt betekenen.

Het vergroten van arbeidsparticipatie is een aandachtspunt voor overheid, bedrijfsleven en gemeenten. Nieuwe regelgeving, financiële prikkels en een veranderende rol voor zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten spelen een belangrijke rol. Paramedici, Human Resourch Managers (HRM’ers) en andere HBO-professionals kunnen een bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie. Zeker met aanvullende scholing zoals deze minor.

In het veld van arbeid en gezondheid werken verschillende professionals: denk aan medische en paramedische professionals, psychologen en arbocoördinatoren, arbo-artsen, HRM’ers, jobcoaches, arbeidsdeskundigen en preventiemedewerkers. Als arbocoach werk je vaak samen met een of meerdere van deze professionals. Daarom staat in deze minor de arbocoach als deskundige en als organisator centraal. 

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?

De minor Arbeid & Gezondheid doet een beroep op je samenwerkingsvaardigheden met verschillende professionals. Je zet je ondernemersgeest in verschillende arbeidscontexten in. Uitdaging is om in je netwerk Arbo-vraagstellingen te werven.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 30 januari 2017

Research Award 2016