Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

mw.  M.S.H. Wortman (Margreet) MSc

Promovendus NWO | Docent Oefentherapie

Margreet Wortman is onderzoeker bij het lectoraat Oefentherapie Dagelijks bewegen! Binnen de CORPUS studie - afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc - is zij promovendus en doet onderzoek naar (kosten)effectiviteit van psychosomatische fysio- en oefentherapie voor patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) die frequent hun huisarts bezoeken. Na honorering van diverse subsidies (NWO lerarenpromotiebeurs, ZonMW doelmatigheid, Stichting Stoffels-Hornstra) start zij in september 2018 met de CORPUS trial; een RCT met twee armen: psychosomatische therapie en controle groep, met totaal 160 patiënten.

Naast onderzoeker is Margreet docent-onderzoeker bij de opleiding Oefentherapie. Zij begeleidt vierdejaars studenten bij hun Bachelor thesis.

Margreet is afgestudeerd psychosomatisch therapeut aan de Hogeschool van Utrecht en daarnaast is zij afgestudeerd klinisch epidemioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Margreet promoveert in 2021.