Centre of Expertise Urban Vitality

mw.  Dr. D.V. Wiersema (Daphne)

Onderzoeker en docent
Telefoon:
0621156695
Email:
d.v.wiersema@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Procesevaluaties | Planevaluaties | Attitude en attitudeverandering | Recidive | Zelfvertrouwen
Afwezig:
Woensdag

Ga naar HvA Research Database

Daphne Wiersema is sociaal psycholoog en heeft in 2009 haar promotie-traject aan de UvA afgerond. In het kader van dit project heeft Daphne onderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen omgaan met informatie die in strijd is met persoonlijk belangrijke overtuigingen en meningen. Daarnaast heeft Daphne onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen kunst beleven en waarderen.

Naast ervaring met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, heeft zij ook ervaring met diverse vormen van praktijkonderzoek waaronder proces- en planevaluaties en literatuuronderzoek voor diverse opdrachtgevers zoals het Ministerie van Justitie, het WODC en Reclassering Nederland. Naast kennis op het gebied van attitudes, attitude- en gedragsverandering en zelfvertrouwen en welzijn, heeft Daphne expertise opgebouwd rondom themas als recidive, agressie en jeugdige delinquenten.

Naast haar werk voor de HvA, is Daphne als redacteur verbonden aan de online tijdschriften uitgegeven voor United Academics, een online platform dat zich inzet om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de praktijk.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database