Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

mw.  B.G.M. Sol (Berna) PhD

Onderzoeker | Docent Verpleegkunde
Email:
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2125,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
C208

Berna Sol is vanuit Urban Vitality werkzaam als coördinator bij Sarphati-Amsterdam; een samenwerkingsverband waarin verschillende universiteiten en de HvA werken met de GGD. Doel hiervan is om overgewicht bij kinderen te beperken en daar gezamenlijk onderzoek op te doen. Naast onderzoeker is zij ook docent bij de opleiding Verpleegkunde. Hier houdt zij zich bezig met EBP, leiderschap, studentenbegeleiding en leefstijl. Tevens is Berna werkzaam als verpleegkundige op de Polifysiek.

Berna is verpleegkundige, zij is gepromoveerd binnen Verpleegkunde op onderzoek naar hoe je self-efficacy van patiënten met hart- en vaatziekten kunt ondersteunen, zodat zij gezonde leefstijlkeuzen kunnen maken. Een van de uitkomsten van haar onderzoek is, dat het zinvol is om patiënten te bevestigen in wat zij goed doen.