Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

mw.  Prof. W.J.M. Scholte Op Reimer (Wilma) PhD

Decaan | Bijzonder hoogleraar
Wilma Scholte Op Reimer
Email:
w.j.m.scholte.op.reimer@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2126,1000 CC Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Wilma Scholte op Reimer ontving in 1990 haar diploma Verpleegkunde aan de Hogeschool Enschede. Ze werkte vervolgens als wijkverpleegkundige en studeerde tegelijkertijd Gezondheidswetenschappen, studierichting Verplegingswetenschap, aan de Universiteit Maastricht.

Betrokkenheid bij onderzoek naar het effect van zorgcoördinatie binnen de Vakgroep Medische Sociologie aan de Universiteit Maastricht wekte haar interesse voor wetenschappelijk onderzoek (supervisor: professor Van Achterberg). Ze ging naar het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, afdeling Sociale Geneeskunde (hoofd: professor Gunning-Schepers) om zich verder te bekwamen in onderzoek, waarna ze in 1999 promoveerde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Long-term care after stroke: studies on care utilisation, quality of care and burden of caregiving (promotores: De Haan & Van den Bos).

Tijdens haar promotietraject volgde ze de Master of Scienceopleiding Clinical Epidemiology aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (NIHES). Na haar promotieonderzoek ging ze als verpleegkundige werken in het Thoraxcentrum van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam (voorzitter: professor Simoons). Gaandeweg combineerde ze haar werk als verpleegkundige in toenemende mate met epidemiologisch onderzoek.

Ze was verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende onderzoeksprojecten, waaronder evaluatie van de effectiviteit van stroke services (EDISSE) vanuit het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam en State of the Art studies (systematic reviews) binnen de vakgroep Verplegingswetenschap van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen.

Het meest omvangrijke project betrof de evaluatie van toepassing van richtlijnen in de dagelijkse klinische praktijk bij de behandeling en begeleiding van hart- en vaatpatiënten (Euro Heart Survey programma & Nederlandse Hartstichting Zorgprogramma).

Daarnaast was ze als verpleegkundige betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen, waaronder de multidisciplinaire Europese richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement, en dacht zij als stuurgroeplid mee over de landelijke herinrichting van de Verpleegkundige Beroepenstructuur en het Opleidingscontinuüm (VBOC). Wilma Scholte op Reimer is lid van de Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen (voorzitter 2002-2005), de European Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (voorzitter 2005-2007) en de wetenschappelijke adviesraad van Verpleging en Verzorging Nederland.

Tot 2019 was Wilma Scholte op Reimer als decaan verbonden aan de faculteit Gezondheid en de faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Complexe Zorg.

Promovendi

Promotor / Co-promotor bij de dissertaties:

 • Snaterse M. Rethinking Management of Risk Factors in Secondary Prevention of Cardiovascular Disease. Universiteit van Amsterdam, 2018.
 • Jørstad HT. New Approaches to the implementation of cardiovascular disease prevention. Universiteit van Amsterdam, 2016.
 • Hoeks SE. Perioperative cardiac care: from guidelines to clinical practice. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2010.
 • Lenzen ML. Evaluating the application and applicability of clinical guidelines in daily clinical practice. Closing the loop with the Euro Heart Survey programme. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2006.

Promotor bij 12 lopende promotietrajecten:

 • Minneboo M. Effect of nurse coordinated cardiovascular prevention, with a focus on obesity, RESPONSE trial (2020, Muller fonds; medeaanvrager).
 • Van Iersel M. COMPLEX CARE (COordination for Multimorbid Patients Leading to EXcellent CAre Research and Education) project: Educating complex care and influencing the imaging of community nursing through education (2020, ZonMw & NWO).
 • Dobber J. Effect of motivational interviewing in schizophrenic patients and cardiovascular patients (2020, NWO).
 • Pel-Littel R. COMPLEX CARE project: Developing a method for clinical reasoning and shared‐decision making in patients with complex care needs (2020, ZonMw & Vilans).
 • Verweij L. COMPLEX CARE project: Nurse‐coordinated care and rehabilitation in community‐living patients with complex care needs after an acute hospitalization (2021, ZonMw & NWO).
 • Jepma P. COMPLEX CARE project: Nurse‐coordinated care and rehabilitation in community‐living patients with complex care needs after an acute hospitalization (2021, ZonMw & NWO).
 • Daliri S. COMPLEX CARE project: Medication safety in complex patients receiving home care after transfer from hospital to home (2021, ZonMw / RAAK-MKB).
 • Keessen P. Kinesiophobia in cardiac patients (2022, RAAK-PRO & NWO).
 • Terbraak M. Rehabilitation of older cardiac patients (2022, RAAK-PRO).
 • IJzerman R. Using technology to improve a long-term healthy lifestyle (2022, Hartstichting/ZonMw; medeaanvrager Benfit for All project).
 • Dolman C. Improving quality of life in TAVI patients (2023; AMC innovatiemiddelen).
 • Vacature. Improving functional health in TAVI patients through better nutrition and rehabilitation (2023, RAAK-SPRONG & AMC innovatiemiddelen).
Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database