Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

mw.  dr. M. van der Schaaf (Marike) PhD

Bijzonder lector Revalidatie in de acute zorg
Email:
m.van.der.schaaf2@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2125,1000 CC Amsterdam
Website:
Publicaties op PubMed
Ga naar HvA Research Database

Marike van der Schaaf is in 1991 als fysiotherapeut afgestudeerd aan de HvA. Daarna werkte ze als fysiotherapeut in de klinische en poliklinische revalidatie van ziekenhuispatiënten. Marike is sinds 1994 werkzaam in het Academisch Medisch Centrum (AMC), Universiteit van Amsterdam.

In 2004 voltooide Marike de opleiding tot klinisch epidemioloog aan de universitaire masteropleiding Evidence Based Practice (cum laude) en promoveerde in 2009 op het onderwerp Functioneel Herstel van Intensive Care patiënten (Functional Recovery After Critical Illness ) aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien werkt zij als senioronderzoeker op de afdeling revalidatiegeneeskunde van het AMC.

Met de combinatie van functies als lector bij de HvA Faculteit Gezondheid en onderzoeker bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde in het AMC doet Marike samen met zorgprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten praktijkgericht onderzoek.

De ruim 50 artikelen die zij publiceerde in nationale en internationale peer-reviewed tijdschriften, de presentaties op internationale en nationale wetenschappelijke bijeenkomsten, en de betrokkenheid bij opleiding en nascholing van zorgprofessionals laten zien dat zij veel belang hecht aan de verspreiding van kennis en expertise.

Op 7 juni 2016 hield Marike van der Schaaf haar lectorale rede ‘Zorg voor kwaliteit van overleving van ziekenhuispatiënten met een complexe hulpvraag’. Het lectoraat ‘Revalidatie in de Acute Zorg’ onderzoekt de gevolgen van ziekte en ziekenhuisopname en ontwikkelt revalidatiebehandelingen om deze gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Marike is zeer bevlogen de kwaliteit van leven van (ex-)IC-patiënten te verbeteren.

Marike maakt deel uit van de kerngroep van de Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC). Binnen de FCIC zetten ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers zich in om de impact van opname op een intensive care (IC) te beperken voor (ex)-IC-patiënten en hun naasten.

Om meer bekendheid te genereren voor de gevolgen van opname op de intensive care, organiseert Marike samen met collega’s van het AMC sinds 2016 de Post ICU Challenge. Hierin lopen ex-IC-patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, docenten en studenten als team mee met de AMC-loop. Via onder meer krant en televisie weet het team brede aandacht te vestigen op de impact die een IC-opname kan hebben.

Marike geeft les bij de cursussen Fysiotherapie op de Intensive Care en Het Post Intensive Care Syndroom in de eerste lijn” van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI). Daarnaast is zij section editor Rehabilitation voor The Netherlands Journal of Critical Care en lid van de International Board on Weaning and Early Rehabilitation in Critically Ill Patients.

Promovendi

Momenteel begeleidt Marike 9 promovendi op het onderwerp 'Revalidatie in de acute zorg'.

  • Juultje Sommers (Fysiotherapeut Amsterdam UMC: Fysiotherapie op de Intensive Care)
  • Maarten van Egmond (Fysiotherapeut/ docent HvA: Fysiotherapie voor complexe chirurgische patiënten)
  • Mel Major-Helsloot (Fysiotherapeut/ docent HvA: Fysiotherapie voor IC overlevenden in de post klinische fase)
  • Jesse Aarden (Fysiotherapeut/ docent HvA: Fysiotherapie voor kwetsbare ouderen tijdens en na een ziekenhuisopname)
  • Robin Kwakman (Fysiotherapeut / docent HvA: Fysiotherapie: Fysiotherapie op de Intensive Care)
  • Michel Terbraak (Fysiotherapeut / docent HvA: Fysiotherapie voor kwetsbare patiënten met cardiale aandoeningen
  • Sven Geelen (Fysiotherapeut Amsterdam UMC: Activering van patiënten tijdens ziekenhuisopname)
  • Emily Klooster (Fysiotherapeut Deventer Ziekenhuis: Activering van ziekenhuis patiënten )
  • Ilse van Beutekom (Fysiotherapeut/Medisch Informatiedeskundige Amsterdam UMC: nazorg voor IC patiënten)

In 2017 promoveerde Daniela Dettling onder haar begeleiding op het onderwerp “The Post-Intensive Care Syndrome (PICS); Impact of ICU-stay on functioning and implications for rehabilitation care ”.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database