Centre of Expertise Urban Vitality

profileimage male

Stephan Ramaekers (1958) is fysiotherapeut en onderwijskundige. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift 'On the development of clinical reasoning; can it be taught or can it only be learned?'. Sinds 2016 is hij opnieuw verbonden aan de HvA als opleidingsmanager van de opleiding Fysiotherapie, met een reguliere Nederlandse variant en een intensieve (3-jarige) internationale variant.

In december 2018 werd Stephan benoemd tot lector Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming in de Gezondheidszorg. Hiervoor werkte hij onder meer als revalidatie fysiotherapeut, (medisch-)onderwijskundige en universitair hoofddocent voor Evelyn Hone College en de University of Zambia/UTH in Lusaka, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool van Amsterdam (’92-’98), en de Universiteit Utrecht.

Rode draad in zijn werk als innovator/onderzoeker zijn vragen over competentieontwikkeling in kritisch-onderzoekend denken, het bijbehorend curriculumdesign en programmatisch toetsen. Stephan Ramaekers participeert in diverse advies- en overlegorganen.