Centre of Expertise Urban Vitality

mw.  M. Pol (Margriet) PhD

Hogeschool hoofddocent | Senior onderzoeker
Email:
m.c.pol@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
B 122
Ga naar HvA Research Database

Margriet Pol is in 1984 als ergotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna werkte ze als ergotherapeut in verschillende zorgorganisaties zowel klinisch als in de eerste lijn. Ze voltooide haar master sociale wetenschappen met als specialisatie sociale gerontologie aan de Vu universiteit van Amsterdam in 2005.

Margriet is sinds 2006 werkzaam bij de opleiding ergotherapie van de faculteit gezondheid bij de Hogeschool van Amsterdam. Haar lessen zijn gebaseerd op de vele jaren ervaring in de geriatrische revalidatie en eerste lijn gezondheidszorg. Haar expertise ligt op: geriatrische revalidatie, wonen, omgeving, eerstelijnsgezondheidszorg en zorgtechnologie. Ze is speciaal geïnteresseerd in de mogelijkheden van ouderen om actief te blijven en te participeren in de maatschappij. Margriet is hogeschool hoofddocent onderzoek voor de opleiding ergotherapie en coördinator van het programma afstudeerproject en de minor zorgtechnologie.

Margriet is senior onderzoeker bij het lectoraat Ergotherapie – participatie en omgeving van de faculteit Gezondheid en is betrokken bij het lectoraat Digital life van faculteit DMCI.

Eind 2013 is zij begonnen aan haar promotieonderzoek waarvoor zij een NWO-beurs (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek) kreeg . Ze is in februari 2019 gepromoveerd op het proefschrift: Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons.

Een van de studies uit haar promotieonderzoek is de SO-HIP studie (www.sohipstudie.nl) waar zij in december 2017 de HVA-research award voor won.

Zij heeft haar onderzoek altijd gecombineerd met het geven van onderwijs. De onderzoeksprojecten doet zij samen met de betrokken doelgroep, zorgprofessionals, onderzoekers (interprofessioneel), en studenten.

Sinds 2017 is ze tevens lid van de commissie zorgtechnologie van Ergotherapie Nederland.

Als vervolg op haar promotieonderzoek is zij betrokken bij diverse implementatieprojecten zorgtechnologie en is medeoprichter van de startup ‘Hipperacademy’. Ze is vanuit de HvA science practitioner voor Vivium Naarderheem. Sinds augustus 2019 is zij hogeschool hoofddocent onderzoek voor de opleiding ergotherapie. Zij richt zich hier op de verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk.

Huidig lopende projecten:

  • SO-HIP studie; kennisverspreiding over de SO-Hip studie
  • Hipper2Implementation; gericht op het implementeren van hipper (sensoren en revalidatie) in de geriatrische revalidatie.
  • GRZplus; samenwerking HvA met de Zorgcirkel en Omring. Contactpersoon vanuit de HvA rond studentprojecten rond twee ‘ontwikkelpraktijken’.
  • Science practioner Vivium Naarderheem; samenwerking HvA met Vivium Naarderheem; De focus ligt op het onderzoeken, toepasbaar maken en gebruiken van innovatieve zorgtechnologie binnen de geriatrische revalidatie
  • Ehealth gebruikersgilde; In het fieldlab werken zorgprofessionals, kennisinstellingen, MKB-bedrijven, zorgaanbieders samen in een gilde. Het creëren van een eHealth implementatieomgeving ter versterking en versnelling van eHealth innovaties. Verantwoordelijk voor het werkpakket onderzoek rond implementatie ehealth binnen de vijf proeftuinen. Daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen van twee onderwijsmodules voor gebruikers en voor zorgprofessionals.
Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database