Centre of Expertise Urban Vitality

mw.  M. Pol (Margriet) PhD

Hogeschool hoofddocent | Senior onderzoeker
Email:
m.c.pol@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
B 122
Ga naar HvA Research Database

Margriet is Hogeschool hoofddocent onderzoek bij de opleiding Ergotherapie en senior onderzoeker bij het lectoraat Ergotherapie-Participatie en Omgeving van het Centre of Expertise Urban Vitality.

Eerder werkte ze als ergotherapeut bij verschillende zorgorganisaties en voltooide haar master sociale wetenschappen met als specialisatie sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze is in 2019 gepromoveerd naar de toepassing van sensortechnologie voor het ondersteunen van het dagelijks functioneren bij zelfstandig wonende ouderen. Als vervolg op haar promotieonderzoek is zij sinds 2018 betrokken bij diverse implementatieprojecten (zorg)technologie en is medeoprichter van de startup ‘Hippertx’.

Als hogeschool hoofddocent onderzoek draagt ze bij aan de verbinding onderwijs en onderzoek, de ontwikkeling van ‘het onderzoekend vermogen’ binnen de onderwijsontwikkeling en de ontwikkeling van EBP in het onderwijs. Ze is vanuit die hoedanigheid ook lid van de curriculumcommissie opleiding ergotherapie. Margriet geeft les binnen de minor zorgtechnologie, het afstudeerprogramma en begeleidt studenten van de European Master of Science in Occupational Therapy bij hun afstudeerthesis.

Margriet is werkzaam als Science Practitioner bij Vivium Naarderheem waar ze bijdraagt aan onderzoek en innovatie in de geriatrische revalidatie met een focus op het gebruik van eHealth. Ook is ze betrokken bij onderzoek en onderwijsprojecten binnen de living lab GRZplus.

Binnen het lectoraat Ergotherapie werkt ze aan een eigen onderzoekslijn Technologie en Participatie. Haar onderzoeksthema ligt op het gebied van geriatrische revalidatie en technologie. Kenmerkend voor het onderzoeksthema is dat het zich richt op het ondersteunen en mogelijk maken van dagelijkse activiteiten in de eigen omgeving om daarmee het meedoen in het dagelijks en maatschappelijk leven te faciliteren. Margriet is projectleider van het ZonMW onderzoek OTHER: ergotherapie in de thuissituatie met behulp van eHealth en (online) coaching.

Naast de HvA werkt Margriet een dag in de week als senioronderzoeker bij het Amsterdam UMC locatie VUmc UNO Amsterdam (universitair netwerk ouderenzorg). Hierbij draagt ze bij aan de ontwikkeling van een ontwikkelpraktijk geriatrische revalidatie.

Momenteel begeleidt ze als copromotor promovendi bij het onderzoek OTHER, het onderzoek ‘Kwaliteit van geriatrische revalidatie’, ‘ambulante revalidatie’ en ‘eHealth bij ambulante revalidatie’.

Sinds 2017 is ze lid van de commissie zorgtechnologie van Ergotherapie Nederland en verzorgd samen met Hogeschool Zuyd de post-HBO cursus ‘Technologie wat kun je ermee’.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database