Centre of Expertise Urban Vitality

  prof. dr. R.J. Oostdam (Ron)

lector Maatwerk in Leren en Instructie
Bij geen gehoor:
0205995332
Email:
r.j.oostdam@hva.nl
Werkadres:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postadres:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Kamernummer:
08 A07
Expertise:
Bijzonder hoogleraar Onderwijsleerprocessen - Onderzoeksdirecteur Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding - Lector Maatwerk in Leren en Instructie
Ga naar HvA Research Database

Prof. dr. Ron Oostdam is onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar tevens lector Maatwerk in Leren en Instructie. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Onderwijsleerprocessen geaffilieerd aan het ‘Research Instituut of Child Development and Education’ van de Universiteit van Amsterdam.

Hij heeft de afgelopen jaren leidinggegeven aan diverse (inter)nationale onderzoeksprojecten over de voor- en vroegschoolse periode, het primair en voortgezet onderwijs, en het hoger onderwijs. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar lees- en schrijfdidactieken, curricula voor literatuur en leesattitude, training en beoordeling van taalvaardigheid en ICT-leeromgevingen. Andere thema's betreffen onderzoek naar leerstoornissen, zelfregulerend leren, curriculumimplementatie, beoordeling van de identiteit van docenten, kritisch denkvermogen, intelligentietesten en leerpotentieel.

Hij is (co)auteur van een groot aantal artikelen en boeken - zowel nationaal als internationaal - en is betrokken bij verschillende internationale netwerken. Bekijk de meest recente internationale publicaties.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database