Centre of Expertise Urban Vitality

dhr.  S. Mauw (Steven)

Docent-onderzoeker | projectleider onderzoekslijn 3
Steven Mauw HvA ALO
Email:
s.mauw@hva.nl
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Steven Mauw is projectleider bij het lectoraat Bewegen In en Om School en opleidingsdocent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). In 2010 studeerde hij af aan de ALO Amsterdam in Amsterdam en in 2022 behaalt Steven zijn Master of Education. Steven werkte als vakdocent Bewegingsonderwijs in het (speciaal) basisonderwijs en geeft advies en scholing aan scholen en overheden over de inrichting en speelmogelijkheden op schoolpleinen.

Steven werkt bij het lectoraat als projectleider op de onderzoekslijn 'Meer bewegen in en om school'. De vakleerkracht Bewegingsonderwijs kan vanuit zijn specialistisch pedagogisch vakmanschap een belangrijke rol spelen in het creëren van een rijke en op maat gemaakte omgeving die uitnodigt tot bewegen tijdens de schooldag. Het perspectief van de kinderen en de samenwerking met groepsleerkrachten, sportbuurtwerk en sportverenigingen, worden onderzocht. Steven ontwikkelde met collega's en scholings- en adviesbureau ‘Alles in Beweging’ de keuzewijzer Online Bewegen. De keuzewijzer biedt leerkrachten en ouders een overzicht van geschikte en betrouwbare online beweegactiviteiten voor kinderen; gerubriceerd per leeftijdsgroep en elk gekoppeld aan een doel.

Als opleidingsdocent bij de ALO werkt Steven in het tweede studiejaar. Hierin houdt hij zich onder andere bezig met de vakdidactiek in het basisonderwijs, spel en de doorwerking van onderzoek naar het onderwijs. Daarnaast coördineert hij het werkplekleren voor tweedejaarsstudenten.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database