Centre of Expertise Urban Vitality

mw.  M. Janssen (Mirka)

Lector Bewegen In en Om School
lector Mirka Janssen
Email:
m.janssen@hva.nl
Werkadres:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postadres:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
B1.26
Expertise:
Bewegingsonderwijs, motorische ontwikkeling, bewegen in en om school
Afwezig:
Woensdag

Website:
Playgrounds.nu
Ga naar HvA Research Database

Mirka Janssen is lector Bewegen In en Om School (BioS) aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Zij studeerde af aan de ALO (2005) en haalde vervolgens de masters Bewegingswetenschappen (2008) en Epidemiologie (2011). In 2014 promoveerde zij bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc) met een proefschrift over het schoolpleinprogramma PLAYgrounds. Dit programma is inmiddels doorontwikkeld voor de praktijk en binnen het scholenprogramma Jump-in (AAGG) opgenomen als buitenspeelaanpak voor de scholen in Amsterdam.

Daarna nam Mirka Janssen deel aan meerdere onderzoeksprojecten zoals SALVO en Smart Moves! . Als lector geeft zij leiding aan een team van docent-onderzoekers en projectleiders. De huidige focus van het BioS-lectoraat is het meetbaar maken van de motorische ontwikkeling van kinderen door de vakleerkracht bewegingsonderwijs te equiperen met een betrouwbaar, valide en praktisch meetinstrument enerzijds en de ontwikkeling van een zorgpad voor kinderen met een motorische achterstand anderzijds, waarin de vakleerkracht samenwerkt met andere professionals, zoals de jeugdarts. Zie ook MAMBO cohort en het project Gymmermansoog.

De aankomende jaren wordt de stevige basis van het lectoraat verdiept en uitgebreid door te onderzoeken wat de rol van de vakleerkracht bewegingsonderwijs is bij bewegen in en om school, waarin hij/zij ook met andere professionals kan samenwerken waarmee hij nu nog niet tot nauwelijks samenwerkt. Hoe sterker het netwerk rondom kinderen t.a.v. een gezonde ontwikkeling, hoe groter de kans op een leven lang bewegen. “It takes a village to raise a child”.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database